Hållbara hedgefonder?
Ann-Sofie Odenberg
2018-04-19

Hållbara hedgefonder?

Ann-Sofie Odenberg, chef för ansvarsfulla investeringar på Brummer & Partners: ”Att investera ansvarsfullt handlar egentligen om sunt förnuft.”

Brummer & Partners har länge verkat för en mer hållbar tjänstepensionsmarknad. Ledord har varit transparens och kundnytta där man ofta gått motvalls på en marknad som varit driven av provisioner och branschaktörernas informationsövertag. En hållbar pensionsmarknad för alla är en vision för oss och därför har vi varit aktiva i frågan om flytträtt och välkomnat ny striktare reglering. Men hållbarhet och finansmarknad har som bekant också en annan dimension: Ansvarsfull förvaltning.

Med ansvar för hållbarhet

Ann-Sofie Odenberg är chef för ansvarsfulla investeringar på Brummer & Partners. Hon började intressera sig för ämnet redan under studietiden.

– Mitt första jobb efter studierna var på en riskkapitalfond som var aktiv på de ryska och östeuropeiska marknaderna. Eftersom det rörde sig om investeringar i privata bolag fanns det inte så mycket publik information eller finansiella data att analysera. Det föll sig naturligt att vi lade väldigt stor vikt på governance, dvs. bolagsstyrning och affärsetik. Efter ett tag gick jag över till att bli konsult inom bolagsstyrning och regelefterlevnad. Under mina snart 10 år på Brummer & Partners har mitt intresse för ansvarsfulla investeringar lett till att jag fokuserat mer och mer på frågan i takt med att våra kunder ställer högre krav och vi har utvecklat vårt hållbarhetsarbete internt.

ESG, uteslutning och avkastning

Brummer & Partners var en av initiativtagarna och grundarna av en intresseorganisation som syftar till att förbättra så kallad best practice i hedgefondbranschen. Organisationen, the Standards Board for Alternative Investments, har tagit fram ett ramverk gällande bolagsstyrning, riskhantering, intressekonflikter och fondvärdering och samarbetar med det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment, PRI, i frågor som rör hedgefonder och ansvarsfulla investeringar. Brummer & Partners gick med i PRI år 2016 och arbetet med att ta fram riktlinjer för hur fonderna ska investera ansvarsfullt pågår för fullt.

 – Eftersom vi förvaltar olika typer av investeringsstrategier som dessutom investerar i olika typer av finansiella instrument, får vi anpassa våra fonders arbete efter deras specifika situationer, säger Ann-Sofie. Generellt handlar det dock om sunt förnuft: Att analysera alla typer av risker och möjligheter för att fatta välinformerade investeringsbeslut ingår i rollbeskrivningen för en portföljförvaltare, oavsett om en risk benämns exempelvis cyberrisk eller G-faktor. (G för Governance, red anm.) Att fatta välinformerade investeringsbeslut i syfte att maximera den riskjusterade avkastningen gör också att det i många fall är en total missuppfattning att man ger avkall på avkastning när man investerar hållbart – det är tvärtom! säger hon.

Ann-Sofie utarbetar, i samråd med förvaltarna, fondernas hållbarhetspolicyer samt bistår fonderna i screening av bolag. Vi använder oss av ISS-Ethix databas, säger Ann-Sofie.

–Men screening av listade bolag är inte svart eller vitt. Det kan finnas bra anledningar att vara lång i ett rödflaggat bolag, exempelvis om ledningen är medveten om problemen och fokuserar på att åtgärda dem. Dessutom har hedgefonder också möjligheten att gå kort, dvs blanka, en aktie och bolag med ESG-problematik utgör typiska så kallade kortkandidater för hedgefonder. Att en hedgefond går kort i ett bolag sänder en tydlig signal till företagsledningen att portföljförvaltarna inte tror på deras bolag av olika anledningar.

– Vi tar ibland kontakt med bolagen också. Det leder nästan uteslutande till konstruktiva dialoger där vår motpart ser ett värde i att få en second opinion på sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Sen kanske de inte håller med om allt, men det är naturligt. Hållbarhetsanalys är komplext men en viktig fråga för Brummer & Partners och måste anpassas efter fondernas förutsättningar.

En hållbar pensionsmarknad

Inom pensionsområdet har Brummer & Partners varit en stark röst för fri flytträtt, tydligare kundvärde och transparenta avgifter.
– Vår röst i pensionsdebatten är en förlängning av de värden som styr hela vår verksamhet. Vi vill bidra till en hållbar pensionsmarknad där pensionsspararna ges kraft och möjlighet att förbättra sin pension, till exempel genom att provisionerna och dess konsekvenser förtydligas, flexibiliteten ökas och kundnyttan hamnar i fokus, avslutar Ann-Sofie.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER