Pensionsadvokaten: Guldläge vid upphandling när branschen ska hantera regelchock
Magnus Dahlgren
2018-07-09

Pensionsadvokaten: Guldläge vid upphandling när branschen ska hantera regelchock

Spelplanen för pensionsbranschen håller på att förändras i grunden med nya regler som ska förstärka konsumentskyddet. Startskottet går den 1 oktober när försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) ska vara implementerat i Sverige. Vi träffade advokaten Magnus Dahlgren som är expert inom pensionsområdet och hjälper arbetsgivare med pensionspolicies och upphandlingar av tjänstepensioner.

Regelchock på pensionsmarknaden med IDD, lagrådsremiss om flytträtt och IORP2

Med IDD skärps kraven på transparens, kundens kostnader och vilka ersättningar som går till vem. Avsikten är att minska intressekonflikterna och öka konsumentskyddet. Marknaden väntar också på en kommande lagrådsremiss om flytträtt med avgiftstak för flyttar för att komma bort från branschens inlåsningar som på senare tid blivit allt värre. I början av 2019 ska EU:s andra tjänstepensionsdirektiv IORP 2 vara sjösatt i Sverige.

Det blir en cocktail av nya regler. Vad kommer få störst påverkan inom tjänstepensioner?

- Det är många reformer på kort tid, konstaterar Magnus Dahlgren. Kommande 12 månader blir högintressanta och det är ännu oklart hur aktörerna i branschen kommer att förhålla sig till förändringarna. IDD ligger närmast och den stora vinsten här är att vi kommer bort från dolda avgifter – exempelvis med 0 procent i försäkringsavgift där kunder istället mjölkas på avgifter bakvägen genom fondförvaltningen. Chansen ökar för hela och rena erbjudanden till kund. Förhoppningsvis får vi också igång marknaden för oberoende rådgivning.

Mycket med IDD handlar om att minimera intressekonflikter och skapa förutsättningar för oberoende rådgivning. Samtidigt tillåts fortfarande provisioner. Kommer det verkligen bli någon ändring?

- Det är faktiskt upp till kunderna som upphandlar tjänstepensionsplaner. Om de kräver oberoende rådgivning i sina upphandlingar kommer det att skapas en marknad för sådan. Men ryggmärgsbeteendet hos de flesta försäkringsförmedlare är att säkra sin intjäning genom provisioner och fortsätta att styra kunder mot beroende ”rådgivning”, alltså sälj. En väldigt stor del av deras intjäning kommer idag från provisioner och denna inkomstkälla lär försvaras med näbbar och klor, fortsätter Dahlgren.

Varför är det så viktigt med oberoende rådgivning?

- Lagstiftarens intentioner är att komma bort från intressekonflikter, det är ju poängen med den nya lagstiftningen. De som kallar sig oberoende rådgivare måste helt avstå ifrån eller återföra provisioner till kunden och ta betalt för rådgivningen separat. Kunderna behöver förstå värdet av rådgivningen som ofta är komplex eftersom den handlar om både placeringar och försäkringsteknik. Det blir en utmaning i början eftersom kunderna i många år levt i tron att rådgivningen varit ”gratis”.

Kommer branschen lyckas med detta?

- Jag hoppas verkligen det och avgörandet ligger hos företagen som upphandlar pensionsplaner. De ska självklart kräva oberoende rådgivning med separat fakturering men distributörerna kommer att argumentera starkt för att de ska ligga kvar i de gamla provisionsmodellerna och här gäller det att hålla emot, säger han.

Det är alltså hos kunderna hela frågan kommer att avgöras. Är kunderna tuffa kommer de tvinga distributörerna att ändra hela sina affärsmodeller och erbjuda oberoende rådgivning mot arvode. Hösten är ett guldläge för att sätta rejäl press på branschen där oberoende rådgivning är ett skall-krav i upphandlingar. Om det är de befintliga stora aktörerna som tar ledartröjan eller om det hanteras av nya aktörer som kommer med nya affärsmodeller återstår att se.

Men tänk om det blir business as usual?

- Den risken är uppenbar och så blir det om företagen som kollektiv inte ändrar sitt förhållningssätt kring pensionsupphandlingar. Men vi ska komma ihåg att branschen fick behålla provisioner på nåder i den svenska tillämpningen av IDD. Om provisionssälj fortsätter att dominera så har vi inte löst frågan om intressekonflikter. Då tror jag att Sverige kommer drämma till med ett totalt provisionsförbud. Det har vi alla möjligheter att göra i vår nationella tillämpning av IDD, fortsätter Magnus Dahlgren.

Om du själv får önsketänka om morgondagens tjänstepensionsmarknad – hur ser den ut då?

- Jag skulle vilja att arbetsgivaren har en oberoende rådgivare och låter de anställda få nyttja en annan oberoende rådgivare. Försäkringsförmedlarna försöker idag hjälpa både arbetsgivare och anställda men vet då inte vilken fot de ska stå på när det blir tvist mellan arbetsgivaren och den anställde.

Något annat spännande på pensionsfronten?

- Lite från sidan har en fråga dykt upp som kan komma att få jättepåverkan med lite oklart utfall och det är om pensionsrådgivning ska betraktas som förmån och förmånsbeskattas, något som Skatterättsnämnden kom fram till i ett fall i våras. Beslutet är överklagat till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) och det avgörs förhoppningsvis i höst.

Vad innebär detta för pensionsspararen?

- Spontant tycker jag det är hål i huvudet. Vi förmånsbeskattar ju inte lönesamtalet, men vid lite eftertanke är frågan tudelad inom tjänstepensionsområdet. Å ena sidan är tjänstepension en del av medarbetarnas totala kompensation för arbete och borde naturligtvis inte ses som en förmån. Å andra sidan kräver lagstiftaren behovsanalyser där individens hela ekonomiska situation ska beaktas vid rådgivningstillfället, exempelvis familjeförhållanden och buffertar för att avgöra vilket försäkringsskydd man ska ha i sin tjänstepension. Var går då gränsen för vad man får prata om innan det blir en privat angelägenhet?

- Den enda fördelen om det blir förmånsbeskattning på rådgivningen är att branschen då måste bryta ut och redovisa rådgivningsvärdet också ur den beroende och provisionssålda tjänstepensionen. Sen kommer momsfrågan ovanpå det. Om HFD bekräftar Skatterättsnämndens beslut samma höst som IDD införs så blir det verkligen en dubbelsmocka för den konservativa pensionsbranschen. Det lär skynda på processen att pensionskartan ritas om, avslutar Magnus Dahlgren.

Advokat Magnus Dahlgrens tips vid upphandlingar av tjänstepensioner:

  • Det säkraste sättet att ge kapitalägarna – dina medarbetare – bästa möjliga pensionsförmån är att bryta upp värdekedjan, till exempel med en oberoende aktör som hjälper arbetsgivaren att ta fram övergripande ramar och riktlinjer; en effektiv fristående administratör; ett eller ett par försäkringsbolag; och en kunnig rådgivare utan egenintressen som bollplank för de anställda.
  • Involvera personalen tidigt. I tjänsteföretag utgör tjänstepensionen ofta den näst största kostnaden för arbetsgivaren. Att då inte tydliggöra förmånen för medarbetarna är för mig obegripligt.
  • Ta ansvar som arbetsgivare. Skjut inte över kostnaden för pensionsförvaltningen på de anställda.

Goda och transparenta pensionsvillkor kommer att bli en allt större konkurrensfaktor när det gäller att attrahera och behålla personal i framtiden.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER