Uppdraget: Öka vår kunskap om privatekonomi
Kristina Althoff
2018-05-09

Uppdraget: Öka vår kunskap om privatekonomi

Intervju med Kristina Althoff, projektledare ”Gilla din ekonomi”, om behovet av kunskapslyft i pensionsfrågor.

Kristina är projektledare för utbildningsinsatserna inom ”Gilla din ekonomi” på Finansinspektionen. Hennes jobb är att lyfta hela svenska folkets kunskap om privatekonomi. Brummer & Partners blev i maj 2018 en del av nätverket. Vi träffade henne för ett samtal om hur man tacklar en sådan utmaning och om de krav som premiebaserad pension ställer.

Brett nätverk hjälper till

Lyckligtvis är Kristina inte helt ensam med sin uppgift, det finns två personer till på Finansinspektionen som jobbar ihop med Kristina.

– Dessutom har vi skapat ett brett nätverk, ”Gilla din ekonomi”, som består av privata företag, myndigheter, föreningar och branschorganisationer. De hjälper oss att skapa och hålla utbildningar land och rike runt om allt som rör privatekonomi. Föreläsarna bidrar med sin expertkunskap och gör varken reklam för sig själv eller andra, förklarar hon.

Mycket av hennes arbete går ut på att identifiera grupper med särskilda behov och hitta ett sätt att nå ut till dem med hjälp av organisationerna i nätverket.

– Behovet av privatekonomisk kunskap är som störst vid kriser eller stora förändringar i livet, exempelvis skilsmässa, bodelning eller invandring. Vi når ut genom att utbilda utbildare, det vill säga stärka kompetensen hos personer som vägleder andra privatekonomiskt. Ett exempel är gode männen. De är för många för en riktad insats och därför utbildar vi överförmyndarna på kommunerna, som granskar och anlitar de gode männen, säger hon.

Premiebaserad pension kräver kunskapslyft

När det gäller pensionerna är det definitivt berättigat att tala om en större systemförändring, som berör oss alla, i och med skiftet från ett förmånsbaserat till ett premiebaserat system.

– För några år sedan identifierade vi ett kunskapsbehov hos personer inom HR. Tillsammans projektleder nu Alecta och Finansinspektionen en pensionskurs, som examineras och ger högskolepoäng, till HR- och ekonomiutbildningar ute i landet. Vi vill ge en grundläggande förståelse för vilken roll arbetsmarknadens parter har, hur kollektivavtalad pension fungerar, vad man ska tänka på vid upphandling utanför kollektivavtalen och arbetsgivarens ansvar för tjänstepensionen. Föreläsare på kursen är förhandlare från branschen, PTK, Svenskt Näringsliv, valcentralerna och försäkringsbolag.

Även om skiftet till det nya pensionssystemet inträffade för snart tjugo år sedan så pågår anpassningen till det fortfarande, menar Kristina.

– Ny kunskap har behövt byggas upp och marknaden har behövt mogna. Det är en stor mental förändring. Tidigare räckte en bra lön under en viss period i livet. Nu räknas vad du tjänar under hela ditt yrkesliv, och du ansvarar själv för delar av ditt pensionskapital. Det innebär att arbetsgivare behöver förstå vad deras tjänstepensionslösning kostar för arbetstagarna och vad den ger för mervärde. Man behöver förstå leverantörernas affärsmodeller och kunna identifiera intressekonflikter. Och som sagt ha stenkoll på kostnaderna. Om man sätter en anställd i samma rum som en rådgivare/placeringstjänst så måste man veta hur försäkringsbolaget/förmedlaren tjänar sina pengar.

Arbetsgivarna behöver ställa rätt frågor och kunna värdera svaren, säger Kristina.

Spara & gneta

Som företrädare för en myndighet kan Kristina inte svara på vilka stora förändringar som behövs mest på den svenska pensionsmarknaden. Hon har dock förhoppningar om att de nya regelverken MiFID och IDD är steg i rätt riktning.

– De nya regelverken har tillkommit för att stärka företag och privatpersoner gentemot finansbranschen. Man vill se till att rätt produkt förmedlas till rätt person samt att skillnaden mellan oberoende rådgivning och ej oberoende rådgivning blir tydligare.

En generell utmaning är att lyfta svenska folkets kunskapsnivå i pensionsfrågor.

– Det är knappast en hemlighet att svenskar i allmänhet inte är insatta i pensionssystemet är uppbyggt och hur deras pension fungerar, särskilt med tanke på hur centralt det egna ansvaret är i ett premiebaserat system. Såväl branschaktörer som myndigheter behöver tydliggöra nyttan av en bra tjänstepensionslösning och ett privat sparande, samt hur man går tillväga för att se över sin pensionssituation. Vi behöver en ”spara och gneta”-mentalitet där man sätter ett mål och genomför de förändringar som behövs för att man ska uppnå en önskad förändring, avslutar Kristina Althoff.

Brummer & Partners ny medlem i Gilla Din Ekonomi

Gilla Din Ekonomi är ett nationellt nätverk där myndigheter, organisationer och företag kan mötas och samarbeta i frågor om utbildning i privatekonomi. Syftet är att ge konsumenter i hela landet – och i alla åldrar – bättre möjligheter för att klara kraven i dagens samhälle på att kunna fatta olika finansiella beslut i livet. I maj 2018 blev Brummer & Partners medlem i nätverket. Läs mer på gilladinekonomi.se.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER