Brummer & Partners Brummer & Partners

Arete

Arete Macro Fund är en global makrostrategifond med inriktning på Kina och övriga Asien. Investeringsprocessen består av ett omfattande makroanalytiskt ramverk som är baserat på finansiella modeller och djupgående insikt i kinesiska och övriga asiatiska marknader. Fonden har mandat att investera brett inom olika tillgångsklasser och handlar med likvida finansiella instrument, samtidigt som det finns ett tydligt fokus på riskkontroll. 

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Arete, Florin Court, Kersley, Lynx Constellation, Manticore och Pantechnicon inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Arete, Florin Court, Kersley Financials FundLynx Constellation, Manticore och Pantechnicon marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Fondens inriktning

Målsättning

Arete Macro Fund har som mål att leverera positiv riskjusterad avkastning med låg korrelation till individuella marknader och tillgångsklasser. Fonden strävar efter att dra nytta av skillnader mellan Aretes och marknadens förväntningar på ekonomiska och politiska utvecklingar, genom att handla taktiskt med likvida finansiella instrument kring specifika investeringsteman.

Placeringsinriktning och Investeringsprocess

Investeringsfilosofin är inriktad på att identifiera makroekonomiska teman och specifika utvecklingar i Asien och Kina, där Aretes syn skiljer sig från marknadens. Fonden avser sedan att generera avkastning genom handel i likvida finansiella instrument, så som aktier, råvaror, valutor och räntor knutna till dessa investeringsteman. Förvaltarna tar ett helhetsperspektiv när de gör ändringar i portföljen och lägger ett starkt fokus på diversifiering och riskkontroll. Investeringsbeslut baseras på kvalitativ och kvantitativ makroekonomisk-analys, förenat med ingående kännedom om asiatiska och kinesiska marknader. Fonden fokuserar på globala makro-teman med koppling till Asien och Kina, samtidigt som man drar nytta av förändringar i korrelation mellan olika tillgångsklasser. Varje enskild investering utvärderas med hänsyn till dess lämplighet och riskbidrag till den totala portföljen. Alla positioners storlek och vinst/förlust-regler baseras på tekniska aspekter, korrelation och faktoranalys utifrån ett övergripande portföljperspektiv. Normalt har fonden 15-25 positioner och 150-280 ordrar som man handlar kring aktivt. Value-at-Risk används för att mäta fondens portföljrisk och under en normal månad kommer detta värde ligga på tre till fyra procent, med ett tak på tio procent. Aretes avkastning har låg korrelation med de underliggande tillgångsklasser i vilka fonden investerar.     

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER