Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en fond med exponering mot hedgefonder förvaltade av Brummer & Partners. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning. Fonden finns i flera valutor och erbjuds även med belåning 2xL.

Brummer Multi-Strategy AB

Brummer Multi-Strategy AB förvaltar fonderna Brummer Multi-Strategy Master, Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy 2xL, Brummer Multi-Strategy Utdelande, Brummer Multi-Strategy Euro och Brummer Multi-Strategy NOK. Dessa fonder är specialfonder enligt 1 kap 11 § p 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Brummer Multi-Strategy AB är ett av Brummer & Partners AB:s helägda bolag.

Brummer Multi-Strategy (Bermuda) och Brummer Multi-Strategy 2xL (Bermuda) förvaltas av  Florin Court Captial LLP.

Styrelse

Patrik Brummer, styrelseordförande och delägare Brummer & Partners AB
Patrik Brummer anställdes hos Alfred Berg Fondkommission AB 1973. När han slutade sin anställning 1995 var han koncernchef i Alfred Berg-gruppen och ansvarig för koncernens strategiska utveckling. Patrik Brummer lämnade Alfred Berg i april 1995 för att bilda Brummer & Partners. Under perioden 1996 till 2005 var han en av förvaltarna till fonden Zenit.
Per Josefsson, delägare Brummer & Partners AB, förvaltningsansvarig Carve
Efter examen vid Handelshögskolan i Stockholm anställdes Per Josefsson vid Investment AB Skrinet och Consensus Fondkommission. Vid årsskiftet 1986/87 började Per Josefsson som institutionsmäklare hos Alfred Berg Fondkommission AB och han utsågs till chef för institutionsmäkleriet i Stockholm 1990. Under 1991 utnämndes Per Josefsson dessutom till ordförande i Alfred Bergs ledningsgrupp. Två år senare utsågs han till chef för koncernens samlade aktiehandel med verksamhet i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, London och New York. Per Josefsson lämnade Alfred Berg i april 1995 för att bilda Brummer & Partners. Under sin tid på Brummer & Partners har Per Josefsson varit verkställande direktör för Brummer & Partners Kapitalförvaltning AB och Zenit Asset Management AB. Under åren 1996–2005 var han en av de förvaltningsansvariga för fonden Zenit och sedan 2005 ensam förvaltningsansvarig för samma fond. Per Josefsson lämnade förvaltningen av Zenit i mars 2012 för att starta Carve Capital AB.
Svante Elfving, delägare i Brummer & Partners AB och dess representant i förvaltningsbolagens styrelser
Svante Elfving var en av grundarna av Brummer & Partners 1995 och kom närmast från Alfred Berg. Han har medverkat i ett betydande antal transaktioner för olika uppdragsgivare, dels inom Brummer & Partners sedermera avyttrade corporate finance-verksamhet, dels under sin tid på Alfred Berg Fondkommission. Han ansvarade från 1993 för corporate finance-verksamheten vid Alfred Berg där han anställdes 1987. Han arbetade dessförinnan som analytiker och portföljförvaltare på försäkringsbolaget Trygg-Hansa från 1983. Svante Elfving har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm 1983.
Peter Thelin, delägare, VD Carve
Efter examen från Handelshögskolan i Stockholm anställdes Peter Thelin på Saab-Scania i Södertälje. 1982 började han som portföljförvaltare på Investment AB Eken. 1983 började Peter Thelin på Alfred Berg Fondkommission, där han 1987 utsågs till chef för fond- och kapitalförvaltningen. 1990 lämnade han Alfred Berg för att börja på S-E-Banken. 1992 utnämndes Peter Thelin till verkställande direktör för S-E-Banken Fonder och S-E-Banken Allemansfonder med övergripande ansvar för all institutionell förvaltning samt fondförvaltning inom SEB. Peter Thelin lämnade S-E-Banken i oktober 1995 för att träda in som delägare i Brummer & Partners. Under perioden 1996–2005 var Peter Thelin en av de förvaltningsansvariga på fonden Zenit och 2005–2011 var Peter Thelin förvaltare på samma fond. Därefter har Peter Thelin arbetat med övergripande frågor inom Brummer & Partners. Sedan mars 2012 har han arbetat på Carve Capital AB där han är verkställande direktör och strategisk rådgivare. Peter Thelin är styrelseledamot i Brummer Life Försäkringsaktiebolag AB. Han är därtill ägare och styrelseledamot i Brummer & Partners AB.

Revisor

KPMG AB
Anders Bäckström, auktoriserad revisor
Vasagatan 16, Box 382
SE-101 27 Stockholm

 

LEGAL INFORMATION

Bästa möjliga resultat vid placering av order

Brummer Multi-Strategy AB  (”Bolaget”) i egenskap av förvaltningsbolag, ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå ”bästa möjliga resultat” vid utförande samt i förekommande fall sammanläggning och fördelning av order. Bolagets styrelse har antagit en policy för hur bästa möjliga resultat ska uppnås. Kunder kan på begäran hos förvaltningsbolaget få ta del av denna policy.

INCITAMENT

Ersättning från tredje part - placering i andra förvaltares fonder 

Förvaltarens fonder investerar i fonder förvaltade av andra bolag inom Brummergruppen. Förvaltaren erhåller inte någon rabatt eller direkt ersättning från dessa bolag eller fonder. Däremot erhåller Förvaltaren ersättning  från systerbolaget  B & P Fund Services AB, som i huvudsak syftar till att täcka kostnader för verksamheten. Ersättningen inskränker inte Förvaltarens förmåga att agera i andelsägarnas intressen.

Ersättning till tredje part - distributionsersättning

B & P Fund Services AB är distributör för Förvaltarens fonder, men erhåller inte någon ersättning från Förvaltaren för detta. Däremot erhåller B & P Fund Services AB ersättning från Brummergruppens övriga fondbolag som baseras på en procentsats av Förvaltarens fonders investeringar i underliggande fonder. Ersättningen syftar huvudsakligen att täcka kostnader för verksamheten. Ersättningen till B & P Fund Services AB uppgår till  0,3 procent vilket motsvarar den maximala ersättning som en distributör kan erhålla för förmedling av Förvaltarens fonder.  Tredjepartsersättning innebär inte några extra kostnader för kund.

 

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy Brummer Multi-Strategy AB

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER