Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en aktivt förvaltad multistrategifond som investerar i Brummer-gruppens hedgefonder vilka har olika inriktning och låg samvariation. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning över tid. Brummer Multi-Strategy finns i flera valutor och i belånade versioner med olika hävstång.

Välj fond Brummer Multi-Strategy NOK
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet Handlas i
2021-09-30 -0,28 % 1 253,53 204 MNOK NOK

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2021-09-30*

Period Brummer Multi-Strategy NOK HFRI Fund of Funds (USD)
Senaste månaden +0,48 % +0,77 %
Årsavkastning -0,28 % +6,38 %
Senaste 12 månaderna +7,75 % +15,00 %
Sedan fondens start +277,20 % +113,34 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +7,04 % +3,96 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
HFRI Fund of Funds (USD) 0,47
OBX Index (NOK) 0,18
MSCI World
NDTR Index (lokal valuta)
0,17
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta) 0,18
Norway Govt Treasury Bills 3 Month 0,14

Rapporter

Övrigt

ISIN SE0006594388
Bloomberg BRUMNOK SS
  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2021 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2021 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2021 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2021 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet  eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter.

Förvaltningsarvoden

Arvode: 0 %

Brummer Multi-Strategy NOK erhåller inget fast eller prestationsbaserat arvode för förvaltningen av fonden, däremot betalar Brummer Multi-Strategy Master fast och prestationsbaserat arvode på sina fondinvesteringar. I normalfallet erläggs ett fast arvode om 1 procent per år samt ett prestationsbaserat arvode om 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger den så kallade avkastningströskeln.

Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden.

 

 

 

 

 

* Fondens startdatum är 1 juni 2015. Redovisade avkastningssiffror och nyckeltal inkluderar proformasiffror baserade på fonden Brummer Multi-Strategys historiska månadsavkastning för perioden 1 april 2002 till 31 maj 2015 samt uppskattad påverkan på avkastningen från valutasäkringar. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad. 

Estimat per 2021-10-15

Månadsavkastning +1,0 %
Årsavkastning +0,7 %
Fondandelsvärde 1 266,3 NOK

Riskmått och övriga nyckeltal 2021-09-30*

Nyckeltal Brummer Multi-Strategy NOK HFRI Fund of Funds (USD)
Standardavvikelse 4,57 % 5,20 %
Största ack. värdefall -5,74 % -22,20 %
Sharpe-kvot 1,08 0,36
Andel positiva månader 69,66 % 66,24 %

Viktiga datum

Brytdatum för teckning 2021-11-19
Likviddatum 2021-11-22

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Brytdatum för inlösen 2021-11-19

 

Datum för teckning, likvid och inlösen – helår 2021

Mer information om datum för teckning och inlösen hittar du här.

OM FONDEN

Brummer Multi-Strategy NOK är en fond med exponering mot Brummer & Partners hedgefonder.

Läs mer om fondens inriktning

 


Fonddokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Basfakta för investerareInformationsbroschyr


 

Investera i fonden

Placeringstyp Minimiinvestering
Direktinvestering privatpersoner 100 000 NOK
Direktinvestering juridiska personer 100 000 NOK
Tilläggsinvestering 20 000 NOK per insättning

 


Har du frågor om Brummer Multi-Strategy NOK?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

  
 
 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER