Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en aktivt förvaltad multistrategifond som investerar i Brummer-gruppens hedgefonder vilka har olika inriktning och låg samvariation. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning över tid. Brummer Multi-Strategy finns i flera valutor och i belånade versioner med olika hävstång.

Välj fond Brummer Multi-Strategy Utdelande
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet Handlas i
2021-09-30 -0,44 % 999,99 2 053 MSEK SEK

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2021-09-30*

Period BMS F UTD SEK PF 2002 APR HFRI Fund of Funds (USD)
Senaste månaden +0,47 % +0,77 %
Årsavkastning -0,44 % +6,38 %
Senaste 12 månaderna +7,48 % +15,00 %
Sedan fondens start +210,17 % +113,34 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +5,97 % +3,96 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
HFRI Fund of Funds (USD) 0,48
MSCI World
NDTR Index (lokal valuta)
0,18
SIX Return Index (SEK) 0,13
OMRX-TBOND Index (SEK) 0,09
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK) 0,16

Rapporter

Övrigt

ISIN SE0005099983
Bloomberg BRUMSUT SS

Förvaltningsarvoden

Arvode: 0 %

Brummer Multi-Strategy Utdelande erhåller inget fast eller prestationsbaserat arvode för förvaltningen av fonden, däremot betalar Brummer Multi-Strategy Master fast och prestationsbaserat arvode på sina fondinvesteringar. I normalfallet erläggs ett fast arvode om 1 procent per år samt ett prestationsbaserat arvode om 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger den så kallade avkastningströskeln.

Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden.

 

 

 

 

*Fondens startdatum är 1 maj 2013. Redovisade avkastningssiffror och nyckeltal är beräknade med återinvesterad utdelning och inkluderar proformasiffror baserade på fonden Brummer Multi-Strategys historiska månadsavkastning för perioden 1 april 2002 till 30 april 2013. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad. 

 

  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2021 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2021 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2021 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2021 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet  eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter.

Estimat per 2021-10-15

Månadsavkastning +1,0 %
Årsavkastning +0,6 %
Fondandelsvärde 1 010,1 SEK

Riskmått och övriga nyckeltal 2021-09-30*

Nyckeltal BMS F UTD SEK PF 2002 APR HFRI Fund of Funds (USD)
Standardavvikelse 4,58 % 5,20 %
Största ack. värdefall -6,15 % -22,20 %
Sharpe-kvot 1,06 0,54
Andel positiva månader 65,81 % 66,24 %

Viktiga datum

Brytdatum för teckning 2021-11-19
Likviddatum 2021-11-22

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda.

Brytdatum för inlösen 2021-11-19

 

Datum för teckning, likvid och inlösen – helår 2021

Mer information om datum för teckning och inlösen hittar du här.

OM FONDEN

Brummer Multi-Strategy Utdelande är en fond med exponering mot Brummer & Partners hedgefonder. Fonden lämnar en årlig utdelning.

Läs mer om fondens inriktning

 


Fonddokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Basfakta för investerare

Informationsbroschyr


 

Investera i fonden

Placeringstyp Minimiinvestering
Direktinvestering privatpersoner 100 000 SEK
Direktinvestering juridiska personer 100 000 SEK
Tilläggsinvestering 20 000 SEK per insättning

 


Har du frågor om Brummer Multi-Strategy Utdelande?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

  
 
 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER