Brummer & Partners Brummer & Partners

Florin Court

Fonden använder egenutvecklade systematiska modeller för att identifiera trender och felaktiga prissättningar inom en stor del av de finansiella marknaderna, över alla större tillgångsslag. Målet är att generera absolut avkastning med långsiktigt låg korrelation med aktie-, obligations- och råvarumarknaderna och samtidigt begränsa nedåtrisken.

 

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Arete, Florin Court, Kersley, Lynx Constellation, Manticore och Pantechnicon inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Arete, Florin Court, Kersley, Lynx Constellation, Manticore och Pantechnicon marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Förvaltningsorganisation

Fonden har ingått ett avtal med Florin Court Capital LLP om förvaltningen av fonden.
Förvaltningen sköts av följande personer:

 

Douglas Greenig, verkställande direktör och förvaltningsansvarig
Doug Greenig har över 27 års erfarenhet av förvaltning. Från 2012 till 2014 var Doug chef för riskavdelningen på MAN/AHL, där han sedan 2013 även ledde gruppen för portföljförvaltning. Doug delade ansvaret (tillsammans med CIO) för godkännande och värdering av alla investeringsstrategier och handelssystem. Dessförinnan var Doug vd på Fortress Investment Group där han arbetade med kvantitativ portföljförvaltning från 2006. Mellan 2001–2006 var han chef för handel med hypotekslån på RBS Greenwich Capital. Där var Doug också ansvarig för en avdelning för prophandel bestående av åtta personer. Från 1993 till 1999 arbetade Doug på Goldman Sachs i New York där han handlade med ränteinstrument. Dessförinnan var Doug seniorkonsult på BARRA. Doug har en Ph.D. och masterexamen i matematik från Berkeley universitet i Kalifornien, 1993, och en kandidatexamen i ekonomi från Princeton universitet, 1986. Han blev tilldelad Wilsonpriset för sin uppsats som senare hade inflytande på Fischer Blacks arbete om allmänna jämviktsteorin. Doug har också undervisat i portföljförvaltning och riskhantering vid Courant institutet på NYU under 2010.
Anthony Vinitsky, operativ chef och riskansvarig
Anthony Vinitsky har 21 års erfarenhet av portföljförvaltning. Anthony var chef för investeringsverksamheten på MAN/AHL från 2006 till 2014. På AHL fokuserade han i första hand på den dagliga, operativa verksamheten samt riskhantering för kvantitativa strategier för olika tillgångsslag. Från 2004 till 2006 arbetade Anthony på Man Group Plc. där han ansvarade för att bygga upp konton för en fond-i-fondverksamhet. Från 2001 till 2004 var han fondcontroller på Tiger Management och från 1999 till 2001 Senior Associate på PwC:s hedgefondavdelning. Anthony tog examen i redovisning från Rutgers universitet, är certifierad revisor och Chartered Financial Analyst.
David Denison, ställföreträdande förvaltningsansvarig
David Denison har över 18 års erfarenhet från hedgefondförvaltning efter sin tidigare akademiska karriär. Innan han började på Florin Court Capital var David chef för valutahandel på MAN/AHL, där han började 2008 som kvantitativ senioranalytiker. Som chef för valutahandel var han ansvarig för modeller och förvaltning för AHL:s valutaportfölj. Innan AHL arbetade David på IV Capital (2006–2008) och Gloucester Research (2002–2006) där han fokuserade på kvantitativ aktieanalys. Dessförinnan föreläste David i statistik under fem år på Imperial College i London, där han inriktade sig på moderna statistiska programmeringsmodeller. David har en Ph.D. från Imperial College, London, och hans disputation fick utmärkelsen Savage Award. Han tog examen i matematik från Oxford universitet 1994. David har skrivit Bayesian Methods for Nonlinear Classification and Regression, Wiley, 2002.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER