Brummer & Partners Brummer & Partners

Frost

Frost är en hedgefond med inriktning mot relativ värdering i räntemarknader med skandinaviskt fokus. Fondens mål är att skapa en uthållig och hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Välj fond Frost A (SEK)
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet* Handlas i
2021-09-30 +0,20 % 11 075,68 4 314 MSEK SEK

Historisk avkastning 2021-09-30*

Period Frost A (SEK) OMRX-TBOND Index (SEK)
Senaste månaden -1,05 % -1,41 %
Årsavkastning +0,20 % -1,95 %
Senaste 12 månaderna +0,14 % -2,18 %
Sedan fondens start +10,76 % -0,95 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +6,02 % -0,54 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
OMRX-TBOND Index (SEK) 0,15

Rapporter

Övrigt

ISIN SE0013646403

Förvaltningsarvoden

Fast arvode: 1 procent per år
Prestationsbaserat arvode: 20 procent med high watermark

Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden.

 

*För en investerare som varit med sedan fondens start. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Fondförmögenheten avser strategins totala förvaltade kapital.

Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad.

Riskmått och övriga nyckeltal 2021-09-30*

Nyckeltal Frost A (SEK) OMRX-TBOND Index (SEK)
Standardavvikelse 5,93 % 2,93 %
Största ack. värdefall -4,51 % -3,83 %
Sharpe-kvot 1,04 -0,13
Andel positiva månader 57,14 % 38,10 %

Viktiga datum

Brytdatum för teckning -
Likviddatum -
Brytdatum för inlösen 2021-11-09

OM FONDEN

Frost är en hedgefond med inriktning mot relativ värdering i räntemarknader med skandinaviskt fokus.

Är du intresserad av att investera i Frost?
Kontakta IR@brummer.se


 

Fonddokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Basfakta

Informationsbroschyr


Investera i fonden

Frost är stängd för nyteckning 

Frost Asset Management AB som är auktoriserad AIF-förvaltare för Frost har den 29 september 2020 beslutat att stänga Frost för nyteckning. Frost har kort tid efter öppningen nått upp till ett förvaltat kapital på 4,3 miljarder kronor, vilket motsvarar Frosts optimala förvaltningsvolym. 

Frost är stängd för nyteckning och kommer hållas stängd så länge som fondens förvaltade kapital motsvarar den optimala förvaltningsvolym som vid var tid anges i informationsbroschyren. 


Har du frågor om Frost?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

  
 
 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER