Brummer & Partners Brummer & Partners

Frost

Frost är en hedgefond med inriktning mot relativ värdering i räntemarknader med skandinaviskt fokus. Fondens mål är att skapa en uthållig och hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Välj fond Frost A (SEK)
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet* Handlas i
2020-09-30 +10,61 % 11 060,52 2 902 MSEK SEK

Historisk avkastning 2020-09-30*

Period Frost Andelsklass A SEK OMRX-TBOND Index (SEK)
Senaste månaden -0,10 % +0,79 %
Årsavkastning +10,61 % +1,26 %
Senaste 12 månaderna - -
Sedan fondens start +10,61 % +1,26 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start - -

Rapporter

Övrigt

ISIN SE0013646403

Förvaltningsarvoden

Fast arvode: 1 procent per år
Prestationsbaserat arvode: 20 procent med high watermark

Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden.

 

*För en investerare som varit med sedan fondens start. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Fondförmögenheten avser strategins totala förvaltade kapital.

Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad.

Estimat per 2020-10-15

Månadsavkastning -0,1 %
Årsavkastning +10,5 %

Viktiga datum

Brytdatum för teckning -
Likviddatum -
Brytdatum för inlösen 2020-11-09

OM FONDEN

Frost är en hedgefond med inriktning mot relativ värdering i räntemarknader med skandinaviskt fokus.

Är du intresserad av att investera i Frost?
Kontakta IR@brummer.se


 

Fonddokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Basfakta

Informationsbroschyr


Investera i fonden

Frost är stängd för nyteckning 

Frost Asset Management AB som är auktoriserad AIF-förvaltare för Frost har den 29 september 2020 beslutat att stänga Frost för nyteckning. Frost har kort tid efter öppningen nått upp till ett förvaltat kapital på 4,3 miljarder kronor, vilket motsvarar Frosts optimala förvaltningsvolym. 

Frost är stängd för nyteckning och kommer hållas stängd så länge som fondens förvaltade kapital motsvarar den optimala förvaltningsvolym som vid var tid anges i informationsbroschyren. 


Har du frågor om Frost?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

  
 
 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER