Brummer & Partners Brummer & Partners

Frost

Frost är en hedgefond med inriktning mot relativ värdering i räntemarknader med skandinaviskt fokus. Fondens mål är att skapa en uthållig och hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Ansvarsfulla Investeringar

Ansvarsfulla investeringar handlar i mångt och mycket om sunt förnuft. Det ingår i en portföljförvaltares uppdrag att analysera relevanta risker och möjligheter oavsett om de benämns vara ESG*-faktorer eller exempelvis teknologisk utveckling och politisk risk. Att fatta välinformerade beslut är nödvändigt för att vi ska nå vårt mål om att generera en långsiktigt hållbar god riskjusterad avkastning.

Frost Asset Management AB integrerar hållbarhetsrisker i sin investeringsprocess och tar hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser av sina investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer. Frost tar också hänsyn till hållbarhetsrisker och hur enskilda medarbetare förhåller sig till bolagets interna policyer när vi bestämmer vilken ersättning som ska utgå.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet i dokumenten nedan.

Responsible Investment policy

Frosts ersättningspolicy

* Environmental, Social and Governance (miljöfrågor, sociala frågor samt affärsetik och bolagsstyrning).

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER