Brummer & Partners Brummer & Partners

Lynx

Lynx är en modellbaserad hedgefond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Förvaltningen baseras på statistiska modeller som identifierar trender på finansmarknaderna.

Klicka här för att gå till Lynx hemsida

Lynx
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet Handlas i
2021-09-30 +3,63 % 277,68 1 441 MSEK SEK

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2021-09-30*

Period Lynx SG CTA INDEX
Senaste månaden +1,07 % +0,63 %
Årsavkastning +3,63 % +7,18 %
Senaste 12 månaderna +15,20 % +14,42 %
Sedan fondens start +562,77 % +151,80 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +9,23 % +4,40 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
SG CTA INDEX 0,84
MSCI World
NDTR Index (lokal valuta)
-0,08
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta) 0,36
SG TREND IND 0,80
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK) 0,16

Övrigt

ISIN SE0000801482

Förvaltningsarvoden

 För mer information om arvoden, se Lynx hemsida.

 

 

*Sedan fondens start. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad. 

  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2021 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2021 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2021 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2021 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet  eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter.

Riskmått och övriga nyckeltal 2021-09-30*

Nyckeltal Lynx SG CTA INDEX
Standardavvikelse 14,84 % 8,50 %
Största ack. värdefall -30,58 % -14,26 %
Sharpe-kvot 0,53 0,36
Andel positiva månader 59,14 % 56,03 %

Viktiga datum

Brytdatum för teckning 2021-10-27
Likviddatum 2021-10-27

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring kan teckning och inlösen ske tidigare.

Brytdatum för inlösen 2021-10-27

 

Mer information om datum för teckning och inlösen hittar du här.

OM FONDEN

Lynx är en hedgefond inom förvaltningskategorin Managed Futures (även kallad CTAs). Förvaltningen genomförs med hjälp av statistiska modeller vars uppgift är att identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet att den framtida prisrörelsen ska bli i en viss riktning. Modellernas köp- och säljsignaler handlas direkt på de elektroniska marknaderna med hjälp av egenutvecklade exekveringsalgoritmer. Förvaltarna använder ett flertal olika modeller med kompletterande egenskaper för att skapa en god riskjusterad avkastning. Riskhantering och begränsning av förluster är integrerade komponenter i modellernas uppbyggnad. För mer information se Lynx hemsida.

 

 


Fonddokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Dokumenten kan hämtas från Lynx hemsida.


Investera i fonden

Placeringstyp Minimiinvestering
Fonddepå 500 000 SEK därefter
100 000 SEK per insättning
Investeringssparkonto 500 000 SEK därefter
100 000 SEK per insättning
Kapitalförsäkring 10 000 SEK eller
1 000 SEK per månad
Privatpension 10 000 SEK eller
1 000 SEK per mån
Tjänstepension 10 000 SEK eller
1 000 SEK per mån

 


Har du frågor om Lynx?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

  
 
 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER