Brummer & Partners Brummer & Partners

Manticore

Manticore är en lång/kort aktiehedgefond som fokuserar på fundamental analys. Fondens mål är att identifiera avgörande trender inom teknik, media och telekom (TMT) för att kunna leverera stark riskjusterad avkastning oavsett aktiemarknadens utveckling som helhet.

 

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Arete, Florin Court, Kersley, Lynx Constellation, Manticore och Pantechnicon inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Arete, Florin Court, Kersley, Lynx Constellation, Manticore och Pantechnicon marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Fondens inriktning

Manticore strävar efter att över tiden ge sina andelsägare en god absolut och riskjusterad avkastning på sina investerade medel till en risknivå som är avsevärt lägre än ett globalt teknologiindex och oberoende av marknadens utveckling.

Målsättning

Fondens främsta investeringsmål är att dra nytta av branschspecifik expertis och disciplinerad portföljförvaltning för att producera attraktiv absolut och riskjusterad avkastning, vilket definieras som högre avkastning än jämförbara breda marknadsindex till en lägre risk.

Manticore arbetar ständigt med att bygga upp en bred portfölj med god spridning med hjälp av flera av varandra oberoende strategier som tillsammans minskar fondens risknivå och skyddar (”hedge”) investeringarna mot de risker som portföljförvaltarna identifierar.

Placeringsinriktning

I arbetet med att identifiera attraktiva investeringsmöjligheter kommer fonden att tillämpa följande tre huvudstrategier:

Topdown-analys (”uppifrån och ned", dvs. från hela sektorn mot enskilda företag): Det här betyder att fonden utvecklar en god förståelse för strukturella förändringar som påverkar TMT-sektorerna och identifierar de företag som sannolikt gynnas respektive missgynnas mest av dessa trender.  Det är fondförvaltarnas erfarenhet att många placerare håller fast vid sina tidigare uppfattningar och undervärderar hur dessa strukturförändringar påverkar befintliga och nya aktörer på marknaden.  Fondförvaltarna förväntar sig att den stabila innovationscykeln inom TMT medför att nya investeringsmöjligheter på både kort och lång sikt hela tiden kommer att utvecklas.

Analys av tillgångsvärden: Här identifierar fondförvaltarna företag där de anser att tillgångsvärdet på medellång till lång sikt avviker kraftigt från det aktuella (”rabatterade”) värde som marknaden sätter idag.  Verkligt uthålligt värde – eller bristen på sådant värde – kan enligt förvaltarnas uppfattning ofta fördunklas av verksamhetsresultaten på kort sikt och andra övergående faktorer, så att aktien blir felvärderad.

Produktcykelanalys: Produktcykler är avgörande för hur teknikföretagen utvecklas. Genom att utveckla en mycket god förståelse för produktcyklerna och deras påverkan på resultatet på kort och medellång sikt strävar förvaltarna efter att identifiera investeringsmöjligheter på både kort och lång sikt.  Med tanke på den höga takten vad gäller innovationer och produktlanseringar är arbetet med att generera kort- och långsiktig alfa en ständigt pågående process.

Fondens övergripande mål är att skapa en diversifierad portfölj med företag som har en betydande exponering mot var och en av de tre utvalda strategierna som beskrivs ovan.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER