Brummer & Partners Brummer & Partners

Nektar

Nektar är en hedgefond med inriktning mot relativprissättning i räntemarknader och makro. Fondens mål är att skapa absolut, uthållig och hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Nektar
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet Handlas i
2019-03-29 -0,80 % 2 445,17 9 979 MSEK SEK

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2019-03-29*

Period Nektar OMRX-TBOND Index (SEK)
Senaste månaden -1,10 % +1,33 %
Årsavkastning -0,80 % +1,81 %
Senaste 12 månaderna +0,11 % +2,91 %
Sedan fondens start +533,18 % +166,24 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +9,08 % +4,72 %

Rapporter

Övrigt

ISIN SE0000886871
Bloomberg BRUMNEK SS

Förvaltningsarvoden

Fast arvode: 1 %
Prestationsbaserat arvode: 20 % med high watermark

Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden

Informationsbroschyr

 

 

 

 

 

*Sedan fondens start. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Estimat per 2019-04-15

Månadsavkastning -1,9 %
Årsavkastning -2,7 %

Riskmått och övriga nyckeltal 2019-03-29*

Nyckeltal Nektar OMRX-TBOND Index (SEK)
Standardavvikelse 6,26 % 3,91 %
Största ack. värdefall -12,96 % -5,61 %
Sharpe-kvot 1,16 0,74
Andel positiva månader 70,59 % 64,31 %

Viktiga datum

Brytdatum för teckning 2019-04-24
Likviddatum 2019-04-26

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring behöver insättningen vara mottagaren tillhanda två bankdagar innan sista teckningsdag.

Brytdatum för inlösen 2019-04-24

 

Mer information om datum för teckning och inlösen hittar du här.

VÄRDERINGSDAG

Kommande värderingsdagar

På fondens värderingsdag fastställs fondandelsvärdet. Värderingsdag är också dag för teckning och inlösen av andelar. Fondens värderingsdag är den sista bankdagen i månaden när bankerna i Sverige, USA och Storbritannien normalt håller öppet.

Nektar värderingsdagar

OM FONDEN

Nektar är en hedgefond med inriktning mot räntemarknader, relativ värdering och makroekonomisk utveckling.

Läs mer om fondens inriktning


Fonddokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Basfakta Informationsbroschyr

Kostnadsinformation för investerare

Kostnadsinformation för försäkringstagare

 


Investera i fonden

Placeringstyp Minimiinvestering
Fonddepå 500 000 SEK därefter
100 000 SEK per insättning
Investeringssparkonto 500 000 SEK därefter
100 000 SEK per insättning
Kapitalförsäkring 10 000 SEK eller
1 000 SEK per månad
Privatpension 10 000 SEK eller
1 000 SEK per månad
Tjänstepension 10 000 SEK eller
1 000 SEK per månad
Direktinvestering privatpersoner 500 000 SEK
Direktinvestering juridiska personer 500 000 SEK
Tilläggsblankett 100 000 SEK per insättning

 


Har du frågor om Nektar?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

  
 
 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER