Brummer & Partners Brummer & Partners

Nektar

Fonden Nektar har fusionerats med fonden Brummer Multi-Strategy

Den tidigare meddelade fusionen mellan fonderna Nektar och Brummer Multi-Strategy är nu genomförd. Fusionen genomfördes per den 2 september 2019 (”fusionsdagen”). För andelsägare i Nektar som valde att deltaga i fusionen har andelar i Nektar bytts ut mot andelar i Brummer Multi-Strategy på fusionsdagen. Andelsägare som önskar ta del av revisorns yttrande över utbytesförhållandet mellan Nektar och Brummer Multi-Strategy kan få det genom att kontakta Brummer Investor Relations på info@brummer.se.

Nektar
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet Handlas i
2019-08-30 -3,17 % 2 386,74 393 MSEK SEK

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2019-08-30*

Period Nektar OMRX-TBOND Index (SEK)
Senaste månaden -0,02 % +1,17 %
Årsavkastning -3,17 % +5,63 %
Senaste 12 månaderna -2,57 % +5,69 %
Sedan fondens start +518,05 % +176,24 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +8,77 % +4,80 %

Rapporter

Övrigt

ISIN SE0000886871
Bloomberg BRUMNEK SS

Förvaltningsarvoden

Fast arvode: 1 %
Prestationsbaserat arvode: 20 % med high watermark

Tills fondens innehav är avvecklade kommer fondavgift att tas ut, dock längst till den 15 maj 2019.

Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden

Informationsbroschyr

 

 

 

 

 

*Sedan fondens start. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad. 

Riskmått och övriga nyckeltal 2019-08-30*

Nyckeltal Nektar OMRX-TBOND Index (SEK)
Standardavvikelse 6,24 % 3,88 %
Största ack. värdefall -12,96 % -5,61 %
Sharpe-kvot 1,12 0,78
Andel positiva månader 69,62 % 65,00 %

OM FONDEN

Nektar är en hedgefond med inriktning mot räntemarknader, relativ värdering och makroekonomisk utveckling.


Fonddokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Basfakta Informationsbroschyr

Kostnadsinformation för investerare

Kostnadsinformation för försäkringstagare

 


Har du frågor om Nektar?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

  
 
 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER