Brummer & Partners Brummer & Partners

Observatory

Observatory är en hedgefond inriktad mot kreditmarknaden med särskild fokus på företagskrediter.

 

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Florin Court, Lynx Constellation, Manticore och Observatory inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Florin Court, Lynx Constellation, Manticore och Observatory marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Fondens inriktning

Observatory Credit Markets Fund (”fonden”) är en tradinginriktad hedgefond med fokus på företagskrediter som arbetar för att generera absolut avkastning. Fonden letar efter de bästa riskjusterade möjligheterna inom tre huvudstrategier (trading, relativt värde och fundamenta) och fyra riskkorgar (företag med god kreditvärdighet, hög avkastning, statsskuld/bankkapital samt tillväxtmarknader och cross markets). Fonden investerar främst på europeiska kreditmarknader, men är också aktiv på tillväxtmarknader och i Nordamerika.

Fondens investeringsmål är att generera konkurrenskraftig och okorrelerad absolut avkastning. Fonden har som mål att skapa konkurrenskraftig riskjusterad avkastning på de marknader man investerar i och söker efter lönsamma möjligheter inom och mellan olika sektorer.

Teamets process för kapitalallokering säkerställer att portföljen blir diversifierad, vilket minskar händelserisken och maximerar möjligheterna. Fonden förvaltas med en hög grad av likviditet och portföljrisken hanteras genom att man använder korta strategier med hjälp av ett urval av olika instrument. Fonden har normalt som mål att ha en relativt låg nettoexponering inom intervallet +/- 20 procent och en bruttoexponering på 200 procent till 600 procent.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER