Brummer & Partners Brummer & Partners

Observatory

Observatory är en hedgefond inriktad mot kreditmarknaden med särskild fokus på företagskrediter.

 

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Florin Court, Lynx Constellation, Manticore och Observatory inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Florin Court, Lynx Constellation, Manticore och Observatory marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Observatory
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet* Handlas i
2021-03-31 +1,54 % 165,55 534 MUSD USD

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2021-03-31*

Period Observatory Class B S&P 500 Index (USD)
Senaste månaden +0,05 % +4,24 %
Årsavkastning +1,54 % +5,77 %
Senaste 12 månaderna +16,13 % +53,71 %
Sedan fondens start +323,97 % +248,24 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +9,01 % +7,73 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
S&P 500 Index (USD) 0,45
CS Hedge Fund Index (USD) 0,52
US 3-month T-Bill (USD) -0,07

Övrigt

ISIN KYG668951554

Förvaltningsarvoden

Fast arvode: 1 %
Prestationsbaserat arvode: 20 % med high watermark

Mer information om arvoden finns i fondens Offering Memorandum som kan beställas hos fondens administrator.

 

 

*Rapporterade avkastningssiffror och nyckeltal är pro forma och utgår från fondens resultat sedan start justerat avgifter betalade av BMS.

Fondförmögenheten avser strategins totala förvaltade kapital.

 

  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2021 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2021 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2021 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2021 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet  eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter.

Estimat per 2021-04-30

Månadsavkastning +0,7 %
Årsavkastning +2,3 %

Riskmått och övriga nyckeltal 2021-03-31*

Nyckeltal Observatory Class B S&P 500 Index (USD)
Standardavvikelse 6,06 % 14,55 %
Största ack. värdefall -12,30 % -52,56 %
Sharpe-kvot 1,28 0,45
Andel positiva månader 77,61 % 65,17 %

OM FONDEN

Observatory är en hedgefond inriktad mot kreditmarknaden med särskild fokus på företagskrediter.

Läs mer om fondens inriktning

 


Fonddokument

Strukturen för Observatory Credit Markets Fund Limited beskrivs ingående i fondens Offering Memorandum som kan beställas via fondens administrator.

 


Administrator

Observatory Capital Management LLP
c/o Citco Fund Services (Ireland) Limited

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER