Brummer Multi-Strategy UCITS

Förvaltningsbolag

Brummer Multi-Strategy AB

Brummer Multi-Strategy AB förvaltar Brummer Multi-Strategy UCITS på uppdrag av Carne Global Fund Managers Limited.  Brummer Multi-Strategy AB förvaltar även fonderna Brummer Multi-Strategy Master, Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy 2xL, Brummer Multi-Strategy Utdelande, Brummer Multi-Strategy Euro och Brummer Multi-Strategy NOK. Dessa fonder är specialfonder enligt 1 kap 11 § p 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Brummer Multi-Strategy AB Brummer Multi-Strategy AB är ett av Brummer & Partners AB:s helägda bolag.

Brummer Multi-Strategy (Bermuda) och Brummer Multi-Strategy 2xL (Bermuda) förvaltas av Brummer & Partners Asset Management (UK) Ltd.

För legal information om förvaltningsbolaget se följande sida.

Förvaltningsorganisation

Patrik Brummer

Grundare, Portföljförvaltare Brummer Multi-Strategy

Patrik Brummer är grundare av Brummer & Partners och av Brummer Multi-Strategy (BMS). BMS lanserades 2002 och Patrik har sedan dess varit förvaltningsansvarig. Han är också styrelseordförande i Brummer & Partners. Innan grundandet av Brummer & Partners hade Patrik 1973 till 1995 en rad ledande befattningar på Alfred Berg Fondkommission, däribland koncernchef i Alfred Berg-gruppen.

Kerim Celebi

Portföljförvaltare Brummer Multi-Strategy

Kerim Celebi är portföljförvaltare på Brummer Multi-Strategy sedan oktober 2021. Han anställdes 2014 som analytiker på BMS, blev analyschef 2017 och har bland annat vidareutvecklat multistrategifondens analysmetoder och allokeringsprocess, såväl kvantitativt som kvalitativt. Kerim ansvarar för övervakning av investeringsteamens risktagande och för att analysera och vidareutveckla deras investerings- och riskhanteringsprocesser. Han ansvarar också för att hitta och ta in nya investeringsteam. Kerim har masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Markus Wiklund

VD Brummer Multi-Strategy

Markus Wiklund är VD för Brummer Multi-Strategy sedan oktober 2021. Han anställdes 1997 som kvantitativ analytiker och har sedan dess haft olika befattningar inom gruppen, senast som vice VD och innan dess analyschef för BMS. Dessförinnan var han chef för risk- och värderingsgruppen hos B&P Fund Services. Markus har civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Andreas Ekenbäck

Risk Manager

Andreas Ekenbäck anställdes i november 2021 på Brummer Multi-Strategy AB. Han kommer närmast från en roll med ansvar inom risk och rapportering på Lynx Asset Management AB och arbetade dessförinnan sju år som riskanalytiker på B & P Fund Services AB. Mellan 2011 och 2013 har han också arbetat med riskanalys på Swedbank Robur och även mjukvaruutveckling på SunGard/FIS/Front Arena mellan 2008 och 2011. Andreas har en doktorsexamen i rymdteknik från Umeå Universitet med en grundexamen som civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har därutöver även en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Bengt Pettersson

COO

Bengt Pettersson anställdes i oktober 2019 på Brummer Multi-Strategy AB och utsågs 2020 till COO. Han var från 2016 chef för Operations på fonden Nektar och ledde fondens arbete med att flytta Operations från B & P Fund Services AB. Bengt började sin anställning inom Brummer & Partners 2013 som ansvarig för Back Office på B & P Fund Services AB. Mellan 2000 och 2006 arbetade Bengt i olika roller inom Operations på Nordea Bank och från 2006 till 2013 med ett chefsansvar för funktionerna Aktier, Räntor och Värdepapperslån. Bengt har studerat nationalekonomi vid Stockholms Universitet.

Jakob Bengtsson Ekström

Senior analytiker

Våren 2017 tog Jakob Bengtsson Ekström masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm efter att ha studerat ekonomi och matematik på Lunds universitet. Jakob anställdes som analytiker hos Brummer Multi-Strategy AB hösten 2017.

Johan Öst

Operations Manager

Efter avslutade masterexamina i finansiering respektive nationalekonomi vid Stockholms universitet 2005, anställdes Johan Öst i B & P Fund Services AB:s Accounting and Valuation-grupp. 2014 rekryterades han till Brummer Multi-Strategy AB som operations manager.

Alexander Nyblom

Operations Specialist

Alexander Nyblom anställdes i januari 2021 på Brummer Multi-Strategy AB. Alexander kom till Brummer & Partners 2011 och anställdes i B & P Fund Services AB:s Accounting and Valuation-grupp. Mellan 2016 och 2018 arbetade han med liknande arbetsuppgifter i London för Brummer & Partners UK. Alexander har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Göteborg.

Styrelse Brummer Multi-Strategy AB

Joakim Schaaf

Styrelseordförande*

Delägare i Brummer & Partners AB och är sedan 2009 Chief Compliance Officer och Head of Legal & Compliance. Joakim arbetade dessförinnan på Finansinspektionen där han under åren 2003 till 2009 bland annat var chef för myndighetens rätts- avdelning och sedermera Finansinspektionens chefsjurist. Från 2000 till 2003 arbetade Joakim på Finansdepartementet som rättssakkunnig med inriktning på finansiell reglering i allmän- het och fondlagstiftning i synnerhet. Under åren 1994 till 2000 arbetade Joakim i svenska domstolar där han som tingsnotarie arbetade vid Södertälje tingsrätt och som tingsfiskal respektive hovrättsassessor arbetade vid Katrineholms tingsrätt, Västerås tingsrätt respektive Svea hovrätt. Joakim är jur.kand. med examen från Stockholms universitet 1994.

Johanna Ahlgren

Styrelseledamot**

Johanna Ahlgren är Executive Director & General Counsel på Brummer & Partners. Johanna har arbetat inom Brummer & Partners-koncernen sedan 2009. Hon började som Legal Counsel på B&P Fund Services och gick 2014 vidare till Nektar Asset Management, först som Legal Counsel och senare även som vice VD. Efter tiden på Nektar var hon VD på Frost Asset Management under 2019-2022. Johanna började sin yrkeskarriär som Associate vid Gernandt & Danielsson advokatbyrå efter att ha tagit en jur. kand med examen från Uppsala universitet 2007.

Henrik Paulsson

Styrelseledamot**

Henrik Paulsson är sedan 2022 VD för Brummer & Partners och sedan 2011 VD för B & P Fund Services. Henrik påbörjade sin anställning hos B & P Fund Services 2010 som ansvarig för Risk & Technology. Dessförinnan arbetade han på Nasdaq OMX, bland annat som ansvarig för affärsområdet Derivat och som affärsutvecklingsansvarig på kontoret i London. Under sin tid på Nasdaq OMX satt han i styrelserna för ett flertal börser och clearinghus, både i och utanför Europa. Henrik har en jur.kand.- och civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Peter Thelin

Styrelseledamot

Peter Thelin är medgrundare av Brummer & Partners. Idag är han Strategisk Rådgivare. Mellan år 1996 och 2011 hade han olika roller i delägda bolaget Zenit Asset Management, bland annat som förvaltningsansvarig för hedgefonden Zenit. Åren 2012 till 2020 var Peter VD på delägda bolaget Carve Capital. Innan han trädde in som delägare i Brummer & Partners var Peter verkställande direktör för S-E-Banken Fonder och S-E-Banken Allemansfonder med ansvar för institutionell förvaltning samt fondförvaltning inom SEB och dessförinnan chef för fond- och kapitalförvaltningen på Alfred Berg. Peter har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies