Brummer Multi-Strategy UCITS

Målsättningen för Brummer Multi-Strategy UCITS (BMS UCITS) är att generera absolut avkastning oavsett marknadsscenario. Det uppnås genom att allokera till olika investeringsstrategier med olika inriktning. Riskhantering utgör kärnan i vår förvaltningsprocess och styr den dynamiska allokeringen. BMS UCITS vänder sig till institutioner, företag och privata investerare som söker diversifiering genom låg korrelation till aktier, räntor och andra riskfyllda tillgångar. 

Mer om fondens inriktning

Välj fondklass

2024-05-16
Datum
Fondandelsvärde
Fondförmögenhet*

2024-05-16
1 121,15 SEK
3 774 MSEK

Värdeutveckling*

Brummer Multi-Strategy UCITS Investor SEK

Brummer Multi-Strategy UCITS Investor SEK

Brummer Multi-Strategy UCITS Investor SEK

Senaste månaden

+0,27 %

I år

+5,90 %

Senaste 12 månaderna

+2,95 %

Sharpekvot

0,31

Standardavvikelse

+6,11 %

Svensk statsskuldväxel 3M (SEK)

Svensk statsskuldväxel 3M (SEK)

Senaste månaden

+0,18 %

I år

+1,55 %

Senaste 12 månaderna

+3,78 %

Sharpekvot

0,00

Standardavvikelse

+0,51 %

2024-05-16

Historisk avkastning*

Period
Brummer Multi-Strategy UCITS Investor SEK
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK)

Senaste månaden
+0,27 %
+0,18 %
I år
+5,90 %
+1,55 %
Senaste 12 månaderna
+2,95 %
+3,78 %
Sedan fondens start
+12,11 %
+5,19 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start
+3,39 %
+1,49 %
Senaste månaden

Brummer Multi-Strategy UCITS Investor SEK
+0,27 %
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK)
+0,18 %
I år

Brummer Multi-Strategy UCITS Investor SEK
+5,90 %
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK)
+1,55 %
Senaste 12 månaderna

Brummer Multi-Strategy UCITS Investor SEK
+2,95 %
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK)
+3,78 %
Sedan fondens start

Brummer Multi-Strategy UCITS Investor SEK
+12,11 %
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK)
+5,19 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start

Brummer Multi-Strategy UCITS Investor SEK
+3,39 %
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK)
+1,49 %

2024-05-16

Riskmått och övriga nyckeltal*

Nyckeltal
Brummer Multi-Strategy UCITS Investor SEK
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK)

Standardavvikelse
+6,11 %
+0,51 %
Största ack. värdefall
-5,94 %
-0,31 %
Sharpekvot
0,31
0,00
Standardavvikelse

Brummer Multi-Strategy UCITS Investor SEK
+6,11 %
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK)
+0,51 %
Största ack. värdefall

Brummer Multi-Strategy UCITS Investor SEK
-5,94 %
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK)
-0,31 %
Sharpekvot

Brummer Multi-Strategy UCITS Investor SEK
0,31
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK)
0,00

Investera i fonden

Placeringstyp
Minimiinvestering

10 000 SEK
10 000 SEK
10 000 SEK
ISIN
IE00BMXZ3N92
Bloomberg
BRBMUSE

Förvaltningsarvode

Fast arvode: 1,8 %
Prestationsbaserat arvode: 20 % av avkastningen över high watermark, uppräknat med tröskelräntan (riskfria räntan) 

Mer information om avgifter finns i fondens prospekt och supplement.

ISIN: IE00BMXZ3N92

*Sedan fondens start. Avkastningen är inte justerad för inflation. Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad.

Dokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Viktiga datum

Fonden har veckovis likviditet. Handel sker på torsdagar*. Brytdatum varierar beroende på produkt, vänligen logga in på brummer.se, kontakta din rådgivare eller din handelsplats för mer information.

 

*Med reservation för att kommande brytdatum för handel kan justeras i händelse av ändringar i fondbestämmelser. Förvaltaren ansvarar inte för eventuell finansiell skada för investeraren som uppstått på grund av att informationen ovan inte överensstämmer med fondens faktiska handelsdagar
 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies