Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en aktivt förvaltad multistrategifond som investerar i Brummer-gruppens investeringsstrategier vilka har olika inriktning och låg samvariation. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning över tid. Brummer Multi-Strategy finns i flera valutor och i belånade versioner med olika hävstång.

Välj fond
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet Handlas i
2022-12-30 +12,17 % 2 240,26 9 306 MSEK SEK
Brummer Multi-Strategy 2xL

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2022-12-30*

Period Brummer Multi-Strategy 2xL HFRI Fund of Funds (USD)
Senaste månaden +2,23 % +0,93 %
Årsavkastning +12,17 % -4,65 %
Senaste 12 månaderna +12,17 % -4,65 %
Sedan fondens start +449,76 % +103,03 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +8,56 % +3,47 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
HFRI Fund of Funds (USD) 0,46
MSCI World NDTR Index (lokal valuta) 0,13
SIX Return Index (SEK) 0,09
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta) 0,05
OMRX-TBOND Index (SEK) -0,02
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK) 0,11

Rapporter

Övrigt

ISIN SE0002584235
Bloomberg BPMS2XL SS

Förvaltningsarvoden

Arvode: 0 %

Brummer Multi-Strategy 2xL erhåller inget fast eller prestationsbaserat arvode för förvaltningen av fonden, däremot betalar Brummer Multi-Strategy Master fast och prestationsbaserat arvode på sina fondinvesteringar. I normalfallet erläggs ett fast arvode om 1 procent per år samt ett prestationsbaserat arvode om 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger den så kallade avkastningströskeln.

Som en följd av att Brummer Multi-Strategy 2xL använder belåning kommer även den belånade delen av investeringen att belastas med arvode och dessutom uppstår finansieringskostnader för belåningen.

Se fondens informationsbroschyr för mer information om arvoden och kostnader.

 

 

*Fondens startdatum är 1 september 2008. Redovisade avkastningssiffror och nyckeltal inkluderar proformasiffror baserade på fonden Brummer Multi-Strategys historiska månadsavkastning för perioden 1 april 2002 till 31 augusti 2008 med avdrag för Brummer Multi-Strategy 2xLs finansierings- och administrativa kostnader. Avkastningen är inte justerad för inflation.

Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad. 

 

  • På den här fondfaktasidan har vi använt HFR, www.hedgefundresearch.com © 2023 Hedge Fund Research, Inc och/eller MSCI, www.msci.com © 2023 MSCI INC. Varken HFR, www.hedgefundresearch.com © 2023 Hedge Fund Research, Inc. eller MSCI, www.msci.com © 2023 MSCI INC, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter. MSCI är inklusive utdelningar.

    www.hedgefundresearch.com

    www.msci.com

Dagligt estimat per 2023-01-26

Månadsavkastning +1,1 %
Årsavkastning +1,1 %

Estimat per 2023-01-13

Månadsavkastning +0,0 %
Årsavkastning +0,0 %
Fondandelsvärde 2 240,5 SEK

Riskmått och övriga nyckeltal 2022-12-30*

Nyckeltal Brummer Multi-Strategy 2xL HFRI Fund of Funds (USD)
Standardavvikelse +9,09 % +5,17 %
Största ack. värdefall -13,44 % -22,20 %
Sharpekvot 0,82 0,46
Andel positiva månader +62,25 % +65,46 %

Viktiga datum

Brytdatum för teckning 2023-02-16
Likviddatum 2023-02-16 

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring kan teckning och inlösen ske tidigare.

Brytdatum för inlösen 2023-02-16

Mer information om datum för teckning och inlösen hittar du här.

Dokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

OM FONDEN

Brummer Multi-Strategy 2xL (förkortning från engelskans ”2x Leverage”) är en multistrategifond som erbjuder en belånad investering i fonden Brummer Multi-Strategy. Belåningsgraden är cirka 2 gånger, det vill säga för varje krona som investeras i fonden lånar fonden 1 krona så att en exponering mot Brummer Multi-Strategy på cirka 2 kronor skapas. Alternativt erhåller fonden motsvarande exponering genom derivatavtal. För lånet eller motsvarande erlägger fonden ränta.

Läs mer om Brummer Multi-Strategys inriktning


Investera i fonden

Placeringstyp Minimiinvestering
Fonddepå 10 000 SEK eller 1 000 SEK per månad
Investeringssparkonto 10 000 SEK eller 1 000 SEK per månad
Kapitalförsäkring 10 000 SEK eller 1 000 SEK per månad
Privatpension 10 000 SEK eller 1 000 SEK per månad
Tjänstepension 10 000 SEK eller 1 000 SEK per månad
Direktinvestering privatpersoner 100 000 SEK
Direktinvestering juridiska personer 100 000 SEK
Tilläggsinvestering 20 000 SEK per insättning

Har du frågor om Brummer Multi-Strategy 2XL?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar