Florin Court

Fondens inriktning

Florin Court Capital är en systematisk kapitalförvaltare som handlar ett stort antal finansiella instrument, fokuserad på operativt krävande och "alternativa" marknader som systematiska förvaltare vanligtvis inte är verksamma på.

Förvaltarens investeringsmetodik är evidensbaserad och processdriven. Investeringsportföljer konstrueras med hjälp av egenutvecklade matematiska modeller. Särskilt fokus ligger på att dra nytta av fördelarna med diversifiering genom marknadsurval, från ett brett utbud av värdepapper och derivat på aktie-, ränte-, kredit-, råvaru-, kraft- och syntetiska/spread-marknader.

Målsättning

Fondens investeringsmål är att generera absolut avkastning som på lång sikt har låg korrelation med traditionella tillgångar och andra hedgefondstrategier. Fonden använder egenutvecklade systematiska modeller för att identifiera fundamentala samband och felprissättningar mellan större tillgångsklasser inom ett stort antal finansiella marknader samt i syfte att konstruera en väldiversifierad portfölj med önskvärd risk- och avkastningsprofil.

Placeringsinriktning och investeringsprocess

Förvaltaren arbetar enligt en evidensbaserad och processdriven investeringsmetod. Förvaltaren är systematisk och använder matematiska modeller implementerade på datorer för att sätta samman portföljen. Modellerna utvecklas och testas med bland annat statistiska bevis och ekonomisk teori. Särskilt fokus ligger på att använda marknadsurval och signaldesign för att dra fördelar av diversifiering. Handeln med instrument är automatiserad där det är rimligt och transaktionskostnader mäts noggrant. Rigorösa riskkontroller byggs in i den systematiska processen, dessutom utvärderas portföljens risker genom oberoende tredjepartsanalys.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies