Lynx Systematic Macro

Lynx Systematic Macro är en modellbaserad hedgefond som bygger på makroekonomiska principer och investerar brett i valutor, räntor, aktieindex och råvaror på de globala terminsbörserna.

Besökare till denna webbplats bör notera att fonden inte är öppen för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om fonden finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Lynx Systematic Macro marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Klicka här för att gå till Lynx hemsida

Estimat per 2023-09-15

Senaste mån

+5,3 %

I år

+4,7 %

2023-08-31
Datum
Fondandelsvärde
Fondförmögenhet

2023-08-31
976,95 USD
86 MUSD

2023-08-31

Historisk avkastning*

Period
Lynx Systematic Macro
SG CTA INDEX

Senaste månaden
+3,99 %
-0,52 %
I år
-0,55 %
-1,44 %
Sedan fondens start
-2,31 %
-6,22 %
Senaste månaden

Lynx Systematic Macro
+3,99 %
SG CTA INDEX
-0,52 %
I år

Lynx Systematic Macro
-0,55 %
SG CTA INDEX
-1,44 %
Sedan fondens start

Lynx Systematic Macro
-2,31 %
SG CTA INDEX
-6,22 %

På den här fondfaktasidan har vi använt MSCI, www.msci.com © 2023 MSCI INC, och/eller SIX, www.six-group.com © 2023 SIX Group Ltd.

Varken MSCI, www.msci.com © 2023 MSCI INC eller SIX, www.six-group.com © 2023 SIX Group Ltd, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter. MSCI och SIX är inklusive utdelningar.

Dokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Dokumenten kan hämtas från Lynx hemsida.

Kostnadsillustration för Brummer & Partners förvaltade fonder finner du här

Om fonden

Lynx Systematic Macro har som mål att generera absolut avkastning med låg korrelation till både traditionella och alternativa investeringsstrategier. Fonden använder en systematisk investeringsprocess som bygger på analys av makroekonomiska fenomen och tillämpas på en globalt diversifierad portfölj av marknader inom valutor, räntor, aktieindex och råvaror. Förvaltningen är helt systematiserad; från signal, till portföljkonstruktion, exekvering och riskhantering. Varje signal utvärderas rigoröst och vetenskapligt innan den inkluderas i portföljen. Riskhantering är en integrerad del i investeringsprocessen där positioneringen i varje marknad och strategi anpassas löpande efter rådande marknadsklimat.

Läs mer om arvoden på Lynx hemsida

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies