• Nyhet
  • 11 dec 2018

Månadskommentar BMS november 2018

Brummer Multi-Strategy (BMS) SEK genererade en estimerad avkastning på -2,1 procent för november. Avkastningen hittills i år uppgår till -2,8 procent. Motsvarande siffra för dollarklassen är -1,9 procent respektive -0,4 procent.

Den främsta anledningen till förlusten i november är alfarelaterad (orsakad av dåliga aktieurval) snarare än betarelaterad (relaterad till marknadsexponering). Fondens marknadsexponering, definierad som nettoaktieexponeringen samt aktiebeta, har rört sig strax över nollan under månaden. Generellt fortsatte stora marknadsaktörer att minska risker och balansräkningar vilket har resulterat i en utmanande marknad för våra aktiehedgefonder som har fått brottas med stora och oberäkneliga prisrörelser under månaden. Som vi skrev i oktoberkommentaren så kan marknadsrörelserna delvis förklaras av ett fortsatt reducerat risktagande snarare än av aktiespecifika fundamentala data. Spekulativa investerare drar ner på sin belåning och tvingas likvidera både långa och korta positioner, vilket leder till kraftiga prisrörelser både upp och ned. Enligt vissa investmentbanker så är den pågående riskreduceringen bland aktiehedgefonder (under oktober och november) den kraftigaste sedan de började mäta för drygt tio år sedan. Den genomsnittliga månadsförlusten för våra aktiehedgefonder var -2,3 procent. Dessutom gjorde de ryckiga marknaderna och oberäkneliga prisrörelserna det svårt för den trendföljande fonden Florin Court som backade med 4,8 procent. De tillgångsklasser som Florin Court tappade mest inom var råvaror, räntor på tillväxtmarknader samt valutor. Å andra sidan lyckades Lynx, som också är en CTA-fond fast med ett fokus på andra marknader, leverera en marginell positiv avkastning.

Våra makroinriktade fonder Arete, Nektar och Observatory har klarat sig bättre än våra andra investeringsstrategier i oktober och november och genererade tillsammans svagt positiv avkastning till BMS.

Nervositeten och stressnivån på marknaden är hög när investerare agerar på nyheter gällande geopolitiska utmaningar, som till exempel handelskrig, och inkommande ekonomiska data som fortsätter att indikera att den globala tillväxten bromsar in. Generellt sett har hedgefonder inte lyckats erbjuda något vidare skydd – det globala hedgefondindexet HFRX är ner 5,2 procent hittills i år i dollartermer.

Inför december ändrade BMS sin allokering för att få en mer defensiv portföljsammansättning. Allokeringen till aktiehedgefonderna minskades således kraftigt samtidigt som allokeringen till våra makrofonder och CTA:s ökade. I oktoberbrevet nämnde vi hur vi såg på utsikterna på medel till lång sikt och sannolikheten för att vi går in i en så kallad Bear Market (en längre och djupare nedåtgående marknad). Makroekonomiska nyheter bekräftar att den globala tillväxten bromsar in och sannolikheten för en nedåtgående trend för risktillgångar verkar ha ökat. Som vi också nämnde så anser vi att BMS på medellång till lång sikt har goda förutsättningar att uppnå våra avkastningsmål. Anpassningen till en ny marknadsregim kommer dock troligtvis bli smärtsam för många investerare, men vi tror att vårt hedgefondmandat ger oss de verktyg vi behöver för att vi ska kunna anpassa oss och leverera absolut avkastning. I perioder med kraftig marknadsturbulens bör man även planera för det längre perspektivet och i det avseendet är vi fortsatt komfortabla.

BMS_kom_nov.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies