• Nyhet
  • 2 maj 2019

Förändring i Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy (BMS) löser in alla sina andelar i fonden Nektar per den 31 maj 2019. Portföljförvaltarna utvärderar kontinuerligt de fonder BMS är investerad i samtidigt som arbetet med att identifiera och utvärdera nya förvaltarteam pågår. Syftet med alla förvaltningsbeslut är att förbättra BMS och dess förutsättningar att kunna generera en stark riskjusterad avkastning, som över tid är lågt korrelerad med aktier och obligationer. Förvaltarna gör nu bedömningen att Nektars förväntade framtida bidrag till BMS:s riskjusterade avkastning inte längre är konkurrenskraftigt nog och väljer därför att lösa in hela sitt innehav i fonden.

Nektar är en hedgefond med inriktning mot huvudsakligen ränte- och valutamarknaderna och ett positionstagande baserat på relativ värdering och makroekonomisk syn. Brummer Multi-Strategy har investerat i Nektar sedan starten i april 2002 och fonden har levererat starkt beträffande såväl avkastning som riskdiversifiering. Den finansiella miljön för en hedgefondstrategi som Nektars har dock varit tuff under de senaste åren och fonden har då inte lyckats leverera en konkurrenskraftig avkastning. Nektars vikt i Brummer Multi-Strategy var som högst i juni 2016 och har sedan dess minskat, i synnerhet under 2019. 

"Nektar, Sveriges nu äldsta hedgefond, startade 1998 och har haft en genomsnittlig årlig avkastning på över 9 procent (till och med mars 2019) till obefintlig korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna. Nektar har varit en grundpelare i Brummer Multi-Strategy sedan starten och det riskjusterade bidraget har över tiden varit starkt. De senaste åren har varit en tuff miljö för Nektars strategi på grund av bland annat låga räntor och extrem prissättning av volatilitet. Framtidsutsikterna är också svårbedömda. Under senare tid har vi haft en konstruktiv dialog med Nektar, men har nu fattat beslutet att lösa in alla andelar. Vi går in i fonder med intentionen om mycket långsiktigt samarbete och det här är förstås tråkigt efter 17 år. Men alla förvaltningsbeslut syftar till att förbättra Brummer Multi-Strategys förutsättningar för att skapa en stark riskjusterad avkastning", säger Mikael Spångberg, Brummer Multi-Strategys VD och portföljförvaltare.

BMS kommer att lösa in sina andelar i Nektar den 31 maj 2019. Andelsägare i BMS-fonderna behöver inte vidta några åtgärder. Nektars andelsägare kan antingen avvakta en fusion med BMS eller lösa in sina andelar samtidigt som BMS. Mer information om fusion och inlösen finns här.

Efter inlösen i Nektar är BMS investerad i åtta fonder: AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Bodenholm, Florin Court, Lynx, Manticore och Observatory.

KONTAKTINFORMATION

Vid investerarfrågor, vänligen kontakta Investor Relations på +46 8 566 214 80 eller info@brummer.se.

Vid pressfrågor, vänligen kontakta Johanna Hoffstedt på +46 73 987 43 11 eller media@brummer.se.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies