• Nyhet
  • 23 apr 2020

Ändrade fondbestämmelser för Frost

Frost Asset Management AB har, efter godkännande av Finansinspektionen, ändrat fondbestämmelserna för specialfonden Frost. Ändringarna berör hur det, i förekommande fall, prestationsbaserade arvodet för andelsklass A beräknas.

Vid beräkning av det prestationsbaserade arvodet för andelsklass A, har Riksbankens fixing av tremånaders svenska statsskuldväxlar använts för fastställandet av avkastningströskeln. Eftersom Riksbanken har kommunicerat att den slutar publicera sådan fixing, kommer genomsnittet av tremånaders svenska statsskuldsväxlar istället användas vid fastställandet av avkastningströskeln.

Ändringarna påverkar inte fondens placeringsinriktning. Ändringarna leder inte heller till några tillkommande kostnader för dig som andelsägare.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies