Brummer & Partners Brummer & Partners

När det är dags att flytta tjänstepensionen

Funderar du på att flytta tjänstepensionen? Är du osäker på för- och nackdelarna? Har du inte riktigt klart för dig varför du vill byta förvaltare av tjänstepensionen? Du är inte den enda. Varje år flyttar tusentals sitt pensionskapital, med spridda resultat. Processen kan vara komplicerad och det finns ingen garanti på att det är ekonomiskt hållbart att flytta tjänstepensionen.

En problematiserande faktor är att det inom pensionsbranschen förekommer erbjudanden som låser fast pensionssparare i höga flyttavgifter, i vissa fall med så mycket som 5 procent av det totala sparkapitalet. Det leder till att många blir fast i den lösning som man bestämt sig för att lämna. Det finns även en betydande sannolikhet för att när du lyckas flytta ändå kommer att riskera att landa i ett motsvarande placeringsalternativ som det du redan har idag. Det innebär att risken, kostnader och exponeringen inte skulle förändras nämnvärt och därtill att flyttavgiften gör det svårt att räkna hem förändringen. Idag är flytträtten för tjänstepensionsförsäkring reglerad enligt lag, men vad innebär det i praktiken om du har rätt att flytta, men kostnaden för att flytta ditt pensionskapital är orimlig? Fri flytträtt som inte är just kostnadsfri får konsekvenser som gör att det över huvud taget inte går att flytta.

När vi på Brummer & Partners bestämde oss för att tillhandahålla ett försäkringserbjudande såg vi dessa problematiserande faktorer utifrån och fastställde då att det var ett mönster vi ville bryta. Idag är vår kostnadsfria flytträtt en självklarhet i vårt pensionserbjudande och något som många arbetsgivare ser som en stor trygghet för sig själva och sina medarbetare.

Den kostnadsfria flytträtten innebär att du kan flytta allt ditt kapital i en pensionslösning hos Brummer & Partners till vem du vill, när du vill, helt utan kostnad. I detta skiljer sig Brummer & Partners från många av aktörerna på marknaden. För dig som arbetsgivare ser den kostnadsfria flytträtten till att vi håller oss på tårna och att vi jobbar kontinuerligt för att förtjäna ert förtroende, precis som det ska vara.

Ni har fri möjlighet att när som helst lyfta ut pengarna och flytta tjänstepensionen. Det om något visar att vi tror på vårt eget erbjudande.

Transparens och tydlighet – så jobbar Brummer & Partners

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när det är dags att flytta tjänstepensionen. Hur stort sparkapitalet är, vilken placeringsform som gör sig gällande och villkor som råder för densamma, vilka totala avgifter som gäller för den befintliga och eventuella nya försäkringen samt hur risken i din totala pensionsportfölj skulle påverkas är bara några exempel.

En av de allra vanligaste anledningarna till att vilja byta eller flytta tjänstepension är att man helt enkelt inte är nöjd med pensionsbolaget, förvaltningen eller pensionsrådgivningen. Olika upphandlingar av tjänstepension ger olika förutsättningar, ett varierande fondutbud och totalkostnader – det kan det vara värt att se sig omkring för.

Om du har kommit till den insikten hoppas vi på Brummer & Partners att du tittar på vår tjänstepensionslösning. Vi anser att det är en av marknadens bästa, inte enbart för att den är modern och kundtillvänd utan även för att den ger arbetsgivare möjlighet att ta kontroll över sin pensionslösning utan att på något sätt vara låst på ett ställe.

Vi på Brummer & Partners bygger vår verksamhet på transparens och det märks i det vi erbjuder våra kunder. Vår ambition är att göra pensionssparande förståeligt och tillgängligt, så att fler vill och kan ta välinformerade beslut för sin ekonomiska framtid. Vi främjar tydlighet på pensionsmarknaden och under senare år har fler och fler arbetsgivare valt oss som pensionsleverantör för sina anställda av just den anledningen. Med tydlighet blir det också lättare att intressera sig för en av de mest väsenliga delarna av den privata ekonomin.

Så här flyttar du din tjänstepension

Eftersträvar du möjlighet till bättre avkastning och att i möjligaste mån samla ditt pensionssparande? Att undersöka dina möjligheter är ett klokt förstasteg, ett som vi på Brummer & Partners kan hjälpa till med. En kostnadsfri flyttutredning kan hjälpa dig få överblick på din pensionssituation och vilka dina förutsättningar är.

1. Fyll i och underteckna informationsfullmakt samt sänd den till oss.
2. Vi samlar in informationen och gör en sammanställning. Det är kostnadsfritt.
3. Vi kontaktar dig för genomgång av resultatet och du bestämmer hur du vill gå vidare.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-505 011 75 eller e-post info@brummer.se.

 • Tjänstepensionen utgör en viktig del av den totala pensionen. Det är därför viktigt att se över sitt pensionserbjudande med jämna mellanrum. En risk med att tillhöra de allra största pensionsbolagen är att den personliga kontakten blir lidande. Utan den kan pensionssparande bli svårt att greppa och då blir det också svårt att engagera sig i en av livets viktigaste investeringar.

  Om du är missnöjd med dina nuvarande villkor är ett alternativ att försöka flytta din tjänstepension. Väljer du Brummer & Partners garanteras du tydlighet, kontinuerlig uppdatering kring värdeutvecklingen av ditt sparkapital och framför allt kontroll över ditt sparande. Du garanteras kostnadsfri flytträtt på allt sparkapital, vilket betyder att du helt fritt, utan kostnader, kan flytta din pension och gå vidare om du känner att det är rätt.

  Vill du veta mer om vad det skulle innebära att flytta tjänstepensionen från AMF till oss på Brummer & Partners? Kontakta oss direkt eller läs mer om vårt pensionserbjudande här.

 • Tjänstepensionsbranschen är i stort behov av tydlighet. Tyvärr är det ett problem som inte enbart kan lösas med smarta tekniska verktyg. Det kräver allt som oftast även en personlig kontakt som förstår pensionsbranschen, kan verka stöd, ge råd och som vet hur kapitalmarknaden fungerar. Det är precis vad vi på Brummer & Partners erbjuder.

  Väljer du att flytta tjänstepensionen från Avanza till oss får du en helhetslösning som är enkel att förstå. Vi fokuserar på förvaltning och transparens och erbjuder som enda konkurrensutsatta pensionsbolag enkom pensionslösningar utan provisioner eller fondkickbacks. Bestämmer du dig i framtiden för att lämna Brummer & Partners garanterar vår kostnadsfria flytträtt att du kan göra det utan krångel eller avgifter.

  Har du frågor? Kontakta oss direkt eller läs mer om vårt pensionserbjudande här.

 • Det finns många anledningar till att vilja flytta tjänstepensionen. Du kanske tycker att nuvarande avgifter äter upp ditt sparkapital, att förvaltningen inte håller måttet eller att den personliga kontakten är bristande. Eller kanske vill du helt enkelt samla pensionen hos en och samma aktör. Om du bestämt dig för att flytta tjänstepensionen och vet att du faktiskt har möjlighet att göra det – då är det dags att välja nästa pensionsbolag. Det är dock inte alltid den enklaste uppgiften.

  Många aktörer lockar med helkundsrabatter, ett brett fondutbud och hållbara investeringar. Många erbjudanden ser bra ut till en början men i själva verket förlorar du din kontroll över tid.

  Med Brummer & Partners får du helt enkelt ett tydligt, kostnadseffektivt och personligt pensionserbjudande. Vi lägger mycket fokus på personlig service. I vårt fall innebär detta kostnadsfri flytträtt, prestationsbaserad försäkringsförvaltning samt administrativt stöd.

  Har du frågor om att flytta tjänstepension från Länsförsäkringar? Kontakta oss direkt eller läs mer om vårt pensionserbjudande här.

 • Att flytta tjänstepensionen är för många ett stort åtagande. Om man väl bestämt sig vill man känna trygghet i att mottagande pensionsbolag har ett bättre erbjudande sett till verkligt utfall och en smidig process. Tyvärr är det få aktörer som kan lova detta. Brummer & Partners är dock en av dem; vi erbjuder kostnadsfri flytträtt på allt sparkapital.

  Det finns ett par frågor du måste ställa dig innan du kan gå vidare. Är det över huvud taget möjligt att flytta din tjänstepension från Nordnet? Om ja, finns flyttavgift? Är den rimlig? Och äger du själv din försäkring? Att undersöka dina möjligheter är ett klokt förstasteg, ett som vi på Brummer & Partners kan hjälpa till med. En flyttutredning kan hjälpa dig få överblick på din pensionssituation och vilka dina förutsättningar är.

  Kontakta oss för att ställa dina frågor direkt, eller läs på om vårt pensionserbjudande här.

 • Är du kund hos SEB och funderar på att flytta tjänstepensionen? Ser du ett syfte i att samla ditt sparkapital på ett ställe? Vill du återta kontrollen över ditt tjänstepensionssparade? Vi på Brummer & Partners kan hjälpa till. Ambitionen med vårt pensionserbjudande är att det skall vara förståeligt och tillgängligt, så att fler vill och kan ta välinformerade beslut för sin ekonomiska framtid. Våra kunder skall känna att de har kontroll över sin tjänstepension.

  Att samla sin pension hos en och samma aktör är en god ambition, men det kan vara svårt att flytta sin tjänstepension. Administrativt krångel och höga avgifter skapar inlåsningseffekter och sätter stopp för många med ambitionen att flytta sparkapitalet. Hos Brummer & Partners är det något du aldrig behöver oroa dig för.

  Väljer du att flytta tjänstepensionen till oss kan du vara säker på att det är lika enkelt att flytta vidare om du skulle vara missnöjd. Vi erbjuder kostnadsfri flytträtt på allt sparkapital. Detta skiljer oss från andra aktörer, med förhoppning att skapa förtroende och tillit för oss specifikt och branschen i stort. Det försäkrar dig också om att vårt pensionsbolag aldrig tappar fokus på vårt uppdrag och leverans.

  Vill du veta mer om vårt pensionserbjudande? Klicka här.

 • Många pensionssparare har en ambition att samla hela sin pension hos en aktör. Tanken är god men tyvärr kan det vara krångligt att verkställa den. Att flytta tjänstepensionen är ofta förenat med höga avgifter vilket håller kvar sparare i mindre förmånliga pensionslösningar.

  Brummer & Partners erbjuder fri flytträtt på allt sparkapital. För dig som sparare innebär detta en trygghet, frihet och framför allt kontroll över dina sparpengar. Med det visar vi att vi tror på vårt erbjudande och för dig som sparare är du garanterad en pensionsförvaltare som håller sig på tårna. Vi vill förtjäna våra kunder, inte låsa in dem i krångliga och dyra pensionslösningar. En kostnadsfri flyttutredning visar vilka förutsättningar du har och ger bra underlag så att du kan göra smarta val inför din framtida pension.

  Har du frågor om att flytta tjänstepension från Skandia? Kontakta oss direkt eller läs mer om vårt pensionserbjudande här.

 • Att flytta tjänstepensionen är i många fall förenat med administrativa bördor och dolda kostnader. Möjligheten att faktiskt kunna flytta tjänstepensionen är inte heller garanterad, och hos många av storbankerna råder inlåsningseffekter. Är du intresserad av att flytta tjänstepensionen från Swedbank men är osäker på vad det kan innebära för ditt sparkapital?

  Vi på Brummer & Partners kan hjälpa dig med översyn och i förekommande fall även att flytta tjänstepensionen. Att ta kontroll över ditt pensionssparande är det smartaste du kan göra och med oss får du hjälp på vägen.

  Vill du få en bättre bild av själva processen och dina förutsättningar? Vi på Brummer & Partners hjälper dig.

  Läs mer om vårt pensionserbjudande här.

Flytta tjänstepension - Personlig service och rådgivning

Det är alltid klokt att noga utvärdera dina alternativ och vi är glada att Brummer & Partners tjänstepensionslösning är ett av dem. Att förvalta sparkapital är ett ansvar av största betydelse; för oss är det en chans att förtjäna kundernas förtroende.

Om du vill läsa mer om tjänstepension hos Brummer & Partners, klicka här.

Vill du veta mer om vårt erbjudande och vad det skulle innebära för din tjänstepension? Ring oss så förklarar vi mer. Boka ett personligt möte med en av våra specialister direkt på telefon 08-566 214 80.


Viktig information

Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna samt information om fondens kostnader. Dessa dokument finns tillgängliga på www.brummer.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningssiffror i detta material är inte justerade för inflation.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

 • Nödvändiga cookies
 • Cookies analys & funktion
 • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar