Brummer & Partners Brummer & Partners

Tjänstepension för företag - trygghet för era anställda

 

Med Brummer & Partners tjänstepension kan du känna dig trygg. Vår ambition är att göra faktisk skillnad för pensionsspararna och se till att fler kan ta bättre ekonomiska beslut inför livets sista tredjedel.

Grundbulten i vårt pensionserbjudande är fonden Brummer Multi-Strategy (BMS) som strävar efter en jämn riskjusterad avkastning över tid, oberoende av utvecklingen på kapitalmarknaden. Brummer Multi-Strategy är en multistrategifond som investerar i hedgefonder som förvaltas av Brummer & Partners-gruppen. Hedgefonderna förvaltas av olika förvaltningsteam som arbetar oberoende av varandra, med olika inriktning och har låg inbördes korrelation.

Vi erbjuder möjligheten att bygga en pensionsportfölj med Brummer & Partners hedgefonder samt externa index- och räntefonder till riktigt låga avgifter från välrenommerade förvaltningsbolag. Vi är inte Sveriges största tjänstepensionsförvaltare och har inte heller det som målbild. För oss handlar det om förtroende och att bidra med värde, erbjuda något annat för de - som liksom vi själva - söker alternativ till de traditionella pensionserbjudanden och att göra verklig skillnad för spararen.

Detta gör vi med transparens, utan provisioner och kickbacks och med fokus på kapitalförvaltning.

VARFÖR ÄR TJÄNSTEPENSION VIKTIGT FÖR FÖRETAG?

Såväl för dig som arbetsgivare som för dina medarbetare innebär tjänstepension en trygghet. Den utgör en väsentlig del av den totala pensionen och att avsluta arbetslivet med enbart den allmänna pensionen som säkerhet innebär för många en skral tillvaro. Med en väl skött tjänstepension kan dina medarbetare gå i pension med vetskapen att deras ekonomiska situation är under kontroll.

Tjänstepension är därför att ses som en betydelsefull förmån för dina medarbetare. Att kunna erbjuda en stabil och gynnsam pensionslösning innebär att du som arbetsgivare stärker din position för att bibehålla talang och när det är dags att rekrytera.

I dag är det svårt att vara en attraktiv arbetsgivare utan en tjänstepension med goda villkor, fri från onödiga avgifter, och pensionserbjudandet kan ofta vara skillnaden mellan en bra rekrytering och en tom kontorsplats.

Tjänstepension för företag - Hur gör vi?

Tjänstepension med Brummer & Partners innebär transparens, tydlighet och enkelhet för dig som företagare. Minst sagt kan pensionsmarknaden vara snårig och bland en mängd krångliga begrepp och erbjudanden som ser likadana ut är det mycket lätt att villa bort sig.

För att åtgärda detta vill vi, tillsammans med våra kunder, utforma en tjänstepensionslösning som känns rätt, med avgifter som känns hanterbara och villkor som ger medarbetarna den trygghet de förtjänar. Genom att involvera dig som arbetsgivare i processen ser vi till att vår förvaltning av tjänstepension är på företagets villkor.

En annan viktig del i vårt pensionserbjudande är vår personliga service. Begreppet är välanvänt i pensionsbranschen men för Brummer & Partners representerar det en förmåga att skapa trygghet. Att göra pensionssparande transparent är ett steg i rätt riktning och när alla korten ligger på bordet är det lättare att ta bättre beslut för framtiden. Vi anser att vårt tillvägagångssätt ska speglas av vårt varumärke, vilket handlar om att erbjuda trygga och hederliga pensionsalternativ.

Hur ser vår tjänstepension för företagare ut?

Brummer & Partners förvaltar kapital på uppdrag av privatpersoner, företag och institutionella investerare. Fonden Brummer Multi-Strategy, som i sin tur består av flera olika och sinsemellan oberoende Brummerfonder, utgör tillsammans med ett urval av indexfonder grunden i vårt pensionserbjudande.

Målet för Brummer Multi-Strategy är att leverera en konkurrenskraftig, riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning och att därmed uppnå en stabil och positiv avkastning över tiden, oavsett hur marknaden ser ut, vilket ställer extremt höga krav på vårt team av förvaltare.

De indexfonder (passiv förvaltning) vi erbjuder utgår från den globala marknadsrörelsen och kräver inte någon omfattande aktiv förvaltning. Förutsatt att kostnaden för indexportföljen är låg är det enligt forskning det mest effektiva sättet att uppnå god långsiktig avkastning. Hos Brummer & Partners har de mest populära indexfonderna en förvaltningsavgift ner till 0 procent, vilket ger en låg totalkostnad för pensionsspararen.

Tidigare har endast större investerare haft möjlighet att kombinera aktiv med passiv förvaltning effektivt. Men i och med Brummer & Partners försäkringserbjudande har detta gjorts möjligt även för privatkunder, främst via tjänstepension tillhandahållet av arbetsgivare.

En annan viktig sak att nämna är det vi kallar likabehandlingsprincip. Inte sällan förekommer affärer och offerter inom pensionsbranschen som inte är vad de först verkar. Med Brummer & Partners förekommer ingen diskrepans mellan offert och verkligt utfall. Förslagen vi presenterar är också precis det du kommer att få, precis som det borde vara. Vi är inte här för att luras och vi behandlar våra kunder precis så som vi vill bli behandlade i de affärer vi själva gör.

>> Läs mer om Brummer & Partners fondutbud här

Vad innebär vår tjänstepension för företag?

Enligt Pensionsmyndigheten har 9 av 10 anställda tjänstepension i Sverige, men många vet inte om det. Tjänstepensionen är en mycket viktig del för den totala pensionen och ändå tenderar många svenskar att inte aktivt involvera sig i en av livets viktigaste investeringar.

Till stor del har detta sin förklaring i att pensionssparande gjorts krångligare än vad det behöver vara, samt att många har fått svårt att navigera på den snåriga marknaden. Att välja tjänstepension med Brummer & Partners skall kännas tryggt. Vi vill med transparens, ärlighet och långsiktighet hjälpa dig och dina anställda på vägen.

I och med att intresset för pensionssparande generellt är lågt har vi utformat en startportfölj som du som arbetsgivare kan erbjuda de medarbetare som inte vill – eller kan – välja sina fonder själv. Denna portfölj tar förstås inte bort möjligheten att anpassa eller ändra fondvalen längre fram i tiden.

Vårt pensionserbjudande är också utformat som en motreaktion av det som länge har varit dåligt med branschen. Vi har lärt oss av andras misstag och skapat ett erbjudande som vi faktiskt tror på och gärna ställer oss bakom. Vad innebär detta då rent praktiskt?

Ett av problemen inom förvaltning av tjänstepension är intressekonflikterna som kan uppstå mellan aktörer som tillhandahåller pensionslösning eller förvaltning och kunderna. Boven i dramat är provisioner eller så kallade fondkickbacks; en sorts dold, varierande avgift som tas ut på fond och/eller försäkringsvärdet för utförd tjänst istället för att kostnad för distribution och/eller rådgivning separat faktureras och riskerar att åsidosätta kundens behov till förmån för personliga ekonomiska mål.

Detta, tycker vi på Brummers & Partners, är ohållbart och i dag är vi det enda konkurrensutsatta pensionsbolaget som varken betalar eller erhåller försäkringsprovisioner eller fondkickbacks från de externa fonder som vi samarbetar med. Initiativet har gynnat vår trovärdighet och numera blivit en av våra viktigaste grundpelare i såväl nya som äldre kundrelationer.

Ännu en viktig del i Brummer & Partners ambition att undvika intressekonflikter och erbjuda hederlig tjänstepensionsförvaltning är att vi erbjuder våra kunder råd som vi själva följer. Många av marknadens största aktörer har inte de kraven och som kund riskerar man att hamna på fel sida av detta. Brummer & Partners fondförvaltare har egna pengar placerade i sin fond. Det tar bort risken att en förvaltare förvaltar en fond utifrån en devis, som man sedan inte följer i placeringen av sitt eget privata kapital. Våra tjänstepensionsförvaltare, upplever vi, skickar rätt signaler till våra kunder – att deras sparkapital tas om hand med respekt och hänsyn.

 

Visa Brummer & Partners avgifter och priser Dölj Brummer & Partners avgifter och priser

HUR DYRA ÄR VI?

En stor del av Brummer & Partners varumärke kretsar kring transparens, så även vad gäller pris. Faktum är att våra aktivt förvaltade fonder inte är marknadens billigaste. Men i och med att vi fokuserar på tydlighet och transparens gällande exempelvis avgifter och värdeutveckling finns heller inga överraskningar i vårt pensionserbjudande. Dessutom är devisen ”man får det man betalar för” mycket relevant vad gäller aktiv förvaltning inom tjänstepension. Aktiv förvaltning får kosta pengar!

Vårt erbjudande varierar beroende på riskexponering; aktivt förvaltade fonder med i huvudsak prestationsbaserat arvode, och de passivt förvaltade fonderna med låga förvaltningsavgifter ner till 0%. Förutsatt att fondportföljen är väl sammansatt påstår vi att vårt erbjudande är ett av marknadens absolut mest förmånliga.

Avgiften för själva fondförsäkringen, kontot där fonderna ligger, är 0,25 procent. Sammantaget står sig de totala kostnaderna för Brummer & Partners tjänstepensionserbjudande väldigt väl på marknaden.

Kostnadsbilden bland olika pensionslösningar är dock mer nyanserad än synliga avgifter. Det är svårt för oss att måla upp en rättvis bild av vårt pensionserbjudande utan att nämna den kostnadsfria flytträtten. Hela förklaringen finns att hämta i termen. Brummer & Partners erbjuder alltså kostnadsfri flytträtt på allt sparkapital hos oss. Precis som att du fritt kan flytta dina andra sparpengar, din bilförsäkring eller ditt mobilabonnemang kan du också flytta din pension efter ditt behag.

Den kostnadsfria flytträtten gör Brummer & Partners närmast unika på pensionsmarknaden. Många aktörer lockar in kunder med erbjudanden som ser bra ut till en början och inte sällan till orden ”Fri flytträtt”. Men när det är dags att flytta pengarna kan det kosta upp till 5 procent av sparkapitalet och på så vis skapas en situation som liknar inlåsning, det vill säga den lagstadgade fria flytträtten begränsas med höga flyttavgifter.

Den verkligt fria flytträtten hos Brummer & Partners innebär att vi måste förtjäna våra kunders förtroende och för oss är en kostnadsfri flytträtt den ultimata signalen om att vi tror på vårt eget erbjudande. Det är också en förutsättning för ett hållbart pensionssystem, vilket det moderna samhället behöver. Vi anser att det är viktigt att förtjäna våra kunders genuina förtroende, inte att låsa in dem. Brummer & Partners är därför stolta över att kunna erbjuda tjänstepension som arbetsgivare och företagare är trygga med, och som de i sin tur kan motivera för sina medarbetare.

Avgiften i de aktivt förvaltade fonderna baseras på prestation, och först när våra förvaltare har lyckats skapa ett mervärde erhåller de sitt huvudsakliga arvode. Om fonden backar under en period innebär detta att förvaltaren måste tjäna tillbaka förlorat värde innan prestationsbaserat arvode kan erhållas igen. Det är ytterligare en anledning till varför Brummer & Partners sticker ut som förvaltare när det kommer till tjänstepension. Vi har pensionslösningar både för de som fokuserar på låga avgifter, och även för de som verkligen tror på vår modell och kvalitet i förvaltningen. Vilken väg du väljer är upp till dig.

Visa Brummer & Partners pensionserbjudande Dölj Brummer & Partners pensionserbjudande

DET HÄR ÄR BRUMMER & PARTNERS TJÄNSTEPENSIONSERBJUDANDE

När Brummer & Partners 2010 bestämde oss för att ge oss in på pensionsmarknaden gjorde vi det med ambitionen att utmana förlegade och utdaterade mekanismer. Pensionsbranschen hade länge varit – och är på många sätt fortfarande – präglad av trångsynthet, tillkrånglade pensionslösningar och erbjudanden som sätter vinst, inte kundens pensionssparande, först. Det finns förstås även en hel del förmånliga erbjudanden på marknaden, och i och med att vi äntrade marknaden senare än många andra fick vi chansen att plocka med oss de positiva aspekterna och lämna resten.

Det har resulterat i ett pensionserbjudande som vi är stolta över, varför fler och fler arbetsgivare väljer oss som pensionsleverantör för sina anställda. Brummer & Partners är ett av Sveriges ledande kapital- och pensionsförvaltare med målet att ge pensionsspararna ett rättvist och tydligt alternativ för långsiktigt sparande.

Visa Ansvarsfulla investeringar med Brummer & Partners Dölj Ansvarsfulla investeringar med Brummer & Partners

SÅ TAR BRUMMER & PARTNERS ANSVAR FÖR INVESTERINGARNA VI GÖR

Att förvalta andras pengar är ett ansvar som Brummer & Partners tar på största allvar. Ett led i detta är att vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI. Principerna baseras på internationella konventioner och i detta ingår förutom ekonomisk hållbarhet även miljömässiga och sociala faktorer. Att vi på Brummer & Partners investerar ansvarsfullt är en viktig trygghet för många av våra kunder.

>> Läs mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar

Personlig service och rådgivning

Brummer & Partner är en av de större fondförvaltarna i Sverige men vi har alltid tid för ett samtal. Kontakta oss direkt för ett förutsättningslöst samtal eller klicka dig vidare för mer information om våra tjänstepensionslösningar, bolaget Brummer & Partners, vår historia och ambitioner.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION GÄLLANDE TJÄNSTEPENSION FÖR FÖRETAG

Våra rådgivare är specialister på pensioner och bistår dig att utforma en hållbar och långsiktig pensionslösning, oavsett om du är privatperson eller representerar en arbetsgivare som söker tjänstepensioner för era anställda.

Boka ett personligt möte med en av våra specialister direkt på telefon 08-566 214 80 eller lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.


Viktig information

Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna samt information om fondens kostnader. Dessa dokument finns tillgängliga på www.brummer.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningssiffror i detta material är inte justerade för inflation.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar