Brummer & Partners Brummer & Partners

Tjänstepension för småföretag med Brummer & Partners

När du som småföretagare tecknar tjänstepension gör du en investering för framtiden. Tjänstepension är i dag en av jobbförmånerna som ses som en av de viktigaste och med goda personalförmåner blir du en attraktiv arbetsgivare.

Tjänstepension är inte alltid obligatoriskt men arbetsgivare som inte erbjuder tjänstepension har en stor konkurrensnackdel; medarbetare vill kunna känna sig trygga inför framtiden och ha marknadsmässiga villkor i detta hänseende.

Tjänstepension för småföretag tecknar du enkelt med Brummer & Partners. Allt fler arbetsgivare väljer Brummer & Partners tjänstepensionserbjudande för småföretag på grund av vår transparens och tydlighet. Vi gör det enkelt att bry sig om en av livets viktigaste investeringar.

VÅR TJÄNSTEPENSION FÖR SMÅFÖRETAG – EN RAD FÖRDELAR FÖR DIG SOM KUND

  • Effektiva portföljer. Brummer & Partners ger dina medarbetare möjligheten att välja mellan vår aktiva förvaltning, våra billiga indexfonder eller en kombination av de båda, till en låg totalkostnad. Det är en unik förvaltningsmodell som över tid har skapat förutsättningar för en stabil riskjusterad avkastning, oberoende av utvecklingen på börsen.

  • Enkel administration. För oss innebär god administration en kombination av automatisering och personlig kontakt. Strategisk rådgivning är ofta fundamentalt för god avkastning. Vi erbjuder också individuell rådgivning och för den som inte är så väl insatt kan det vara skillnaden mellan att bry sig om sin tjänstepension eller att strunta i den.

  • Enkelt och tydligt. Trots att tjänstepension är en av livets viktigaste investeringar drar sig många svenskar för att engagera sig. Förklaringen hittas till stor del i en onödigt snårig pensionsmarknad, vars krångliga begrepp och komplicerade erbjudanden gör pensionssparandet svårt att greppa. Brummer & Partners vill genom tydlighet och transparens ge tillbaka kontrollen till den som faktiskt sparar, vilket inte minst märks i sättet vi kommunicerar med våra kunder.

  • Personlig service. Med Brummer & Partners får du och dina medarbetare det stöd som behövs för att ta bra ekonomiska beslut för framtiden. Personlig service har de senaste åren varit lite av en bristvara inom pensionsbranschen och för mindre företag utan kollektivavtal gör det saken svårare. Tjänstepension är ett oerhört viktigt komplement till allmän pension och eget sparande, och genom en engagerad och tydlig personlig service vill vi höja intresset därefter.

Tjänstepension utan kollektivavtal

Företag anslutna till kollektivavtal kan därigenom erbjuda tjänstepension till sina medarbetare. Det är en trygghet som mer eller mindre garanterar ett väl genomarbetat pensionserbjudande. Men pensionslösningar utanför kollektivavtalen behöver inte vara sämre. Om ert företag behöver hjälp i detta avseende anser vi att Brummer & Partners är ett bra alternativ.

Med oss kan du teckna individuell tjänstepension som är förmånlig och som ger era anställda den trygghet de förtjänar. Individuell tjänstepension kan för bolag med kollektivavtal handla om tiotaggarlösning, löne- och bonusväxling samt vd- och ledningsplaner. För bolag utan kollektivavtal handlar det om fullständiga pensionsplaner med både sparande, sjukförsäkring och familjeskydd.

Vi tror att framtiden kommer utgöras av en transparent och tydlig pensionsmarknad där arbetsgivaren har kontroll över sin pensionslösning. Det vill vi bidra med genom att bland annat vara det enda konkurrensutsatta pensionsbolaget som varken betalar eller erhåller försäkringsprovisioner. Vi tar ut en försäkringsavgift (samma för alla kunder) för tillhandahållande av vår försäkringslösning inklusive ett stort utbud av indexfonder, till inga eller låga förvaltningsavgifter, och gör detta med syfte att undvika eventuella intressekonflikter och beroendet till dina medarbetares fondplaceringar.

När du tecknar tjänstepension med oss på Brummer & Partners kan du känna dig trygg med att våra råd ges utifrån dina medarbetares individuella behov.

Många arbetsgivare upplever att tjänstepension är svårt och väljer istället att outsourca arbetet för att slippa göra svåra val. Vi på Brummer & Partners vill göra dessa val enkla, via bra information som förmedlas på ett tydligt sätt. På så sätt sätter vi arbetsgivaren i förarsätet för företagets tjänstepension, precis som det ska vara.

VAD KOSTAR VÅR TJÄNSTEPENSION FÖR SMÅFÖRETAG?

Oavsett om det handlar om tjänstepension eller andra jobbförmåner måste alla företag kunna betala räkningen. Så vad kostar Brummer & Partners tjänstepension för småföretag?

Vår kapitalförvaltning är inte billigast på marknaden, men vi tycker att framgångsrik aktiv förvaltning får kosta pengar. I och med att många av våra indexfonder är subventionerade ner till 0 % i förvaltningsavgift blir däremot den totala kostnaden för marknadsexponering, inklusive försäkrings- och fondavgifter, låg. Dessutom, till skillnad från många av våra konkurrenter, så finns inga dolda kostnader i vårt erbjudande.

Med vår aktiva förvaltning i hedgefonden Brummer Multi-Strategy (BMS), som är grunden i vårt pensionserbjudande, finns möjligheten till konkurrenskraftig riskjusterad avkastning över tid. Det är vår målsättning att uppnå en stabil och positiv avkastning över tiden, oavsett marknadsutveckling. Resultatet hittills är en relativt rakt, uppåtsträvande avkastningskurva.

I den totala kostnaden för vår tjänstepension för småföretag bör också beaktas en annan viktig skillnad från våra konkurrenter: vi erbjuder kostnadsfri flytträtt på allt pensionskapital. Det innebär att du som kund när som helst har möjlighet att flytta tjänstepensionen, utan att behöva oroa dig för kostnader som inte var tydliga när avtalet skrevs. Vi vet att det hos vissa aktörer förekommer flyttkostnader på upp till 5 % av pensionskapitalet, vilket tyvärr bidrar till inlåsningseffekter på en redan svår marknad. Genom att erbjuda kostnadsfri flytträtt utan avgifter på allt kapital verkar vi för en mer transparent pensionsmarknad, utan inlåsning där varje förtroende behöver förtjänas löpande.

Personlig service och rådgivning

Tjänstepension kompletterar den allmänna pensionen och utgör ett viktigt skydd för medarbetare som ska gå i pension. Det innebär att du som arbetsgivare har ett viktigt ansvar att förvalta, ett som vi på Brummer & Partners gärna hjälper till med.

Vårt erbjudande för tjänstepension för småföretag är förmånligt, tydligt och med ambitionen att ge dig som arbetsgivare kontroll och en långsiktigt attraktiv förmån till dina medarbetare.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM TJÄNSTEPENSION FÖR SMÅFÖRETAG

Våra rådgivare är specialister på pensioner och bistår dig att utforma en hållbar och långsiktig pensionslösning, oavsett om du är privatperson eller representerar en arbetsgivare som söker tjänstepensioner för era anställda.

Boka ett personligt möte med en av våra specialister direkt på telefon 08-566 214 80 eller lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.


Viktig information

Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna samt information om fondens kostnader. Dessa dokument finns tillgängliga på www.brummer.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningssiffror i detta material är inte justerade för inflation.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar