Brummer & Partners Brummer & Partners

Transparens och tydlighet med pensionserbjudande från Brummer & Partners


I en bransch som länge lidit av otydlighet vill vi på Brummer & Partners erbjuda en transparent, kundanpassad och heltäckande pensionsprodukt. Vi har erfarenheten, flexibiliteten och framför allt viljan att hjälpa dig som arbetsgivare till en förmånlig pensionslösning. Erbjudandet skall vara begripligt, kostnadseffektivt och alltid med ambitionen att ge era anställda en så god pension som möjligt.

Att förvalta pension/andras pengar är ett stort åtagande och vad gäller HRs funktion är tjänstepension en av de allra viktigaste frågorna. Den kräver ofta ett stort administrativt engagemang från arbetsgivaren, och många väljer därför att outsourca tjänsten med förhoppningen att kunna lätta arbetsbelastningen och istället fokusera på andra HR-frågor. Detta innebär inte sällan att arbetsgivare därmed även outsourcar kontrollen över pensionslösningen, något som i längden kan vara extremt kostsamt för individen och svårt att reparera.

Brummer & Partners pensionserbjudande handlar till stor del om att lätta på arbetsbelastningen som en pensionslösning normalt innebär, dock utan att arbetsgivaren fråntas kontrollen. Skillnaden på vårt och många andra pensionsleverantörers erbjudande är att du tillsammans med oss fortsatt har kontrollen över er pensionslösning. Du som arbetsgivare uppmanas att förbli involverad i pensionsförmånen för era anställda, inte minst för att försäkra dig om att villkoren för detta är så förmånliga som de kan vara.

Hur ser detta ut i praktiken? Läs vidare.

Tillförlitlighet för långvariga kundrelationer

Varför kontaktar allt fler arbetsgivare oss för att hitta en bra pensionslösning? Det finns många orsaker, med några specifika nyckelpunkter, en av vilka stavas tillförlitlighet. 

Att inte få provisioner och kickbacks innebär att vi undviker de intressekonflikter som många andra rådgivare i branschen ställs inför. Det innebär också att du som arbetsgivare kan vara säker på att just dina medarbetares behov prioriteras, och att våra rekommendationer inte motiveras av andra ekonomiska faktorer. Det skapar en tillförlitlighet som är oerhört värdefull, inte minst om man prioriterar långvariga och hållbara relationer. 

Ytterligare en del i vår ambition att vara tillförlitliga och transparenta är att våra fondförvaltare investerar sina egna pengar i fonderna som de förvaltar och som erbjuds till våra kunder. För oss handlar det om ett signalvärde gentemot våra kunder där det gemensamma intresset mellan Brummer & Partners förvaltare och övriga fondandelsägare bekräftas. På en marknad som inte sällan präglas av aktörer som inte sätter kundens villkor främst vill vi istället just fokusera på kundnyttan och med det förtjäna våra kunders genuina förtroende.

Bättre information – bättre beslut

Personlig service
 

Ring 08-566 214 80 eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

* Obligatorisk

Kontakta oss gällande din pension

Våra rådgivare är specialister på pensioner och bistår dig att utforma en hållbar och långsiktig pensionslösning, oavsett om du är privatperson, förmedlare eller representerar en arbetsgivare som söker tjänstepensioner för dina medarbetare.

Boka ett personligt möte med en av våra specialister direkt på telefon 08-566 214 80.

 


Viktig information

Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna samt information om fondens kostnader. Dessa dokument finns tillgängliga på www.brummer.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningssiffror i detta material är inte justerade för inflation.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER