Brummer & Partners Brummer & Partners

Samlad fondinformation

Nedanstående datum är nästkommande tillfälle för teckning och inlösen i fonderna hos Brummer & Partners. Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda.

Observera att inom fonddepå kan teckning och inlösen ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum. Observera att ordern måste vara registrerad före kl 16.00 på teckningsdagen.

Observera att inom försäkring behöver insättning eller begäran om uttag vara hos mottagaren två bankdagar före sista tecknings- eller inlösendag.

Datum för teckning

Fond Teckningsdatum Likviddatum
Brummer Multi-Strategy 2019-12-16 2019-12-17

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring behöver insättningen vara mottagaren tillhanda två bankdagar innan sista teckningsdag.

Brummer Multi-Strategy Euro 2019-12-16 2019-12-17

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring behöver insättningen vara mottagaren tillhanda två bankdagar innan sista teckningsdag.

Brummer Multi-Strategy NOK 2019-12-16 2019-12-17

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Brummer Multi-Strategy 2xL 2019-12-13 2019-12-13

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring behöver insättningen vara mottagaren tillhanda två bankdagar innan sista teckningsdag.

Brummer Multi-Strategy Utdelande 2019-12-16 2019-12-17

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda.

Arete 2019-12-27 2019-12-30

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda.

Bodenholm One 2019-12-19 2019-12-23

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring behöver insättningen vara mottagaren tillhanda två bankdagar innan sista teckningsdag.

Bodenholm Two 2019-12-19 2019-12-23

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda.

Carve 2 2019-12-18 -
Lynx 2019-12-23 2019-12-23

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda. Inom fonddepå kan teckning ske tidigare, logga in på depån för aktuellt datum.

Observera att inom försäkring behöver insättningen vara mottagaren tillhanda två bankdagar innan sista teckningsdag.

Observatory 2019-10-30 2019-10-31

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda.

 

Datum för inlösen

Fond Inlösendatum Bankdagar*
Brummer Multi-Strategy 2019-12-16 15
Brummer Multi-Strategy Euro 2019-12-16 15
Brummer Multi-Strategy NOK 2019-12-16 15
Brummer Multi-Strategy 2xL 2019-12-13 15
Brummer Multi-Strategy Utdelande 2019-12-16 15
Arete 2020-01-04 -
Bodenholm One 2019-12-19 10
Bodenholm Two 2019-12-19 10
Carve 2 2019-12-30 -
Lynx 2019-12-23 5
Observatory 2019-11-01 10

 

* Maximalt antal bankdagar in i månaden innan andelsägare erhåller likvid vid inlösen.

Investera direkt:

 

Fonddepå

 

ISK

 

försäkring

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER