Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Dagligt estimat per 2014-07-24
Månadsavkastning: +0,4 %
Årsavkastning: +1,1 %