Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Dagligt estimat per 2014-08-28
Månadsavkastning: +1,0 %
Årsavkastning: +1,4 %