Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Dagligt estimat per 2014-10-23
Månadsavkastning: -2,4 %
Årsavkastning: -0,4 %