Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Dagligt estimat per 2014-10-21
Månadsavkastning: -2,7 %
Årsavkastning: -0,7 %