Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Dagligt estimat per 2014-09-16
Månadsavkastning: +0,4 %
Årsavkastning: +1,8 %