Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Dagligt estimat per 2014-07-25
Månadsavkastning: +0,2 %
Årsavkastning: +1,0 %