Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Dagligt estimat per 2014-09-30
Månadsavkastning: +0,7 %
Årsavkastning: +2,1 %