Brummer & Partners Brummer & Partners

Manticore

Manticore är en analysdriven hedgefond som främst investerar både kort- och långsiktigt i aktier och derivat. Tyngdpunkten ligger på de globala sektorerna teknik, media och telekom (”TMT”).

Manticore
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet Handlas i
2014-03-31 -1,24 % 1 323,87 1 524 MUSD USD

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2014-03-31*

Period Manticore JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta)
Senaste månaden -6,39 % +0,09 %
Årsavkastning -1,24 % +2,14 %
Senaste 12 månaderna +27,50 % +0,95 %
Sedan fondens start +206,69 % +71,62 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +8,82 % +4,16 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta) -0,10
Merrill Lynch 100 Technology Index (USD) 0,17
MSCI World NDTR Index (lokal valuta) 0,27
S&P 500 Index (USD) 0,25
US 3-month T-Bill (USD) -0,09

Rapporter

Övrigt

ISIN KYG5812E1098

Förvaltningsarvoden

Fast arvode: 1,5%
Prestationsbaserat arvode: 20% med high watermark

Mer information om arvoden finns i fondens Offering Memorandum som kan beställas hos fondens administrator.

 

 

 

 

 

*Sedan fondens start.

Estimat per 2014-04-15

Månadsavkastning -7,7 %
Årsavkastning -8,9 %

Riskmått och övriga nyckeltal 2014-03-31*

Nyckeltal Manticore JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta)
Standardavvikelse 8,92 % 3,09 %
Största ack. värdefall -13,32 % -3,11 %
Sharpe-kvot 0,80 0,79
Andel positiva månader 62,89 % 66,04 %

Viktiga datum

Nästa teckningsdatum 2014-04-24
Nästa likviddatum 2014-04-30

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda.

Nästa inlösendatum 2014-04-24

 

Mer information om datum för teckningslösen hittar du här.

OM FONDEN

Manticore är en global aktiebaserad hedgefond med fokus på sektorerna teknik, media och telekom. Manticore förvaltades fram till oktober 2011 som en svensk specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den 1 november 2011 startades en ny fond med hemvist på Cayman Island som förvaltas av Contour Asset Management LLC, registrerat som investeringsrådgivare enligt Investment Advisors Act of 1940 och regleras av U.S. Securities and Exchange Commission.

På webbplatsen finns den historiska avkastningshistoriken sedan förvaltningen av den svenska fonden Manticore startade i december 2000. Rapportarkivet innehåller också historiska rapporter från svenska Manticore.

Läs mer om fondens inriktning


Fonddokument

Strukturen Manticore Fund (Cayman) Ltd. beskrivs ingående i fondens Offering Memorandum.


Administrator

Citco Fund Service (Cayman Islands) Limited
Citco (Canada) Inc., sub administrator
151 Yonge Street
Toronto, Ontario M5C 2W7, Canada