• Nyhet
  • 4 maj 2022

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy april 2022

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 2,7 respektive 5,1 procent i april.

MARKNAD

I april nådde inflationen en ny toppnivå i euroområdet medan inflationstakten i USA fortsatte ligga på den högsta nivån på över 40 år. Rysslands invasion av Ukraina och pandemins kvardröjande effekter har drivit upp energi- och matpriserna, vilket har börjat återspeglas i tillväxtutsikterna. Både IMF och Världsbanken sänkte sina prognoser för världsekonomins BNP-tillväxt, där stigande priser och stramare penningpolitik framför allt kan skapa en tuffare miljö för flera tillväxtländer. Federal Reserve samt flertalet andra centralbanker signalerade potentiellt mer aggressiva räntehöjningar inom den närmsta framtiden. De globala aktiemarknaderna sjönk i april, påverkade av såväl bolagsrapporter som hökaktiga uttalanden från centralbanker och pandemirelaterade nedstängningar i Kina. Både S&P 500 och Nasdaq avslutade månaden med fall på runt -10 procent. Inom råvaror fortsatte oljepriset att vara kraftigt volatilt medan gaspriset ökade, främst orsakat av geopolitiska spänningar och utbudsoro från Kina. På räntemarknaden steg räntorna generellt sett under månaden till följd av centralbankers signaler om stramare penningpolitik för att möta stigande inflation. Inom valutor stärktes det amerikanska dollar-indexet som avslutade månaden på den högsta nivån sedan 2002, efter att marknaden prisat in mer aggressiva räntehöjningar i USA. Samtidigt tyngdes euron, brittiska pundet och yenen av svagare ekonomisk data och globala tillväxtutsikter.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

April var ytterligare en stark månad för BMS och nästan alla investeringsstrategier var positiva bidragsgivare. De trendföljande strategierna fortsatte prestera väl. Den systematiskt trendföljande strategin gjorde vinster inom de flesta tillgångsslagen, där positioner på räntemarknaderna var särskilt bidragsgivande, samtidigt som vinster från råvaror och valutor också var betydelsefulla. Den trendföljande strategin på exotiska marknader levererade positiv avkastning, främst drivet av vinster inom räntor, råvaror och energisektorn. Trots att april var en utmanande månad för aktiemarknaderna bidrog lång/kort-aktiestrategierna starkt med god alfaintjäning inom teknik-medie-telekom-sektorn samt de finansiella- och industriella sektorerna. Den systematiska aktiestrategin avslutade månaden nära noll. Den enda negativa bidragsgivaren till BMS:s avkastning i april var den diskretionära makrostrategin där vinster inom valutor och räntor övervägdes av förluster från aktier.

Per den 1 maj ökade BMS:s portföljförvaltare marginellt allokeringen till lång/kort-aktiestrategier, vilket även innefattar allokering till det tidigare annonserade exklusiva förvaltningsmandatet för BMS som förvaltar en lång/kort-aktiestrategi med fokus på bolag som påverkas av teknisk innovation främst i Norden och Europa. Portföljförvaltarna minskade samtidigt allokeringen till den systematiska aktiestrategin och trendföljande strategier.

För mer information om Brummer Multi-Strategys utveckling se nedanstående tabeller och grafer.

BMS-Kom-april2022.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies