Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Dagligt estimat per 2015-04-23
Månadsavkastning: 0,0 %
Årsavkastning: +4,9 %