Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Dagligt estimat per 2016-02-08
Månadsavkastning: -1,9 %
Årsavkastning: -2,5 %