Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Dagligt estimat per 2015-05-25
Månadsavkastning: +1,5 %
Årsavkastning: +4,4 %