Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Dagligt estimat per 2015-08-31
Månadsavkastning: -2,7 %
Årsavkastning: +1,9 %