Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Dagligt estimat per 2015-07-30
Månadsavkastning: +0,9 %
Årsavkastning: +4,7 %