Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Dagligt estimat per 2015-11-26
Månadsavkastning: +0,8 %
Årsavkastning: +1,8 %