Brummer & Partners - Välkommen
Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Dagligt estimat
Fond Datum Månadsavkastning Årsavkastning
Brummer Multi-Strategy 2018-08-14 +0,4 % +1,9 %