Brummer & Partners Brummer & Partners

Värdeutveckling

Dagligt estimat per 2015-06-30
Månadsavkastning: -1,0 %
Årsavkastning: +3,9 %