Hållbarhet

Långsiktigt hållbart alfa

Ansvarsfulla investeringar

Hållbart alfa i dubbel bemärkelse

Genom att allokera till investeringsstrategier med olika inriktning och en mängd olika tillgångsslag strävar BMS portföljförvaltare efter att bygga en välbalanserad portfölj som genererar en långsiktigt hållbar avkastning över tid i både uppgång och nedgång. Samtidigt har vi, tack vare partnerskapsmodellen, en unik möjlighet att som kollegor samarbeta för att kontinuerligt utveckla vårt hållbarhetsarbete. Vi strävar alltså efter långsiktigt hållbar alfa i dubbel bemärkelse.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Ansvarsfulla investeringar

Alla förvaltare i gruppen integrerar ESG i sina investeringsbeslut genom att ta hänsyn till hur hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter påverkar avkastningen samt till eventuella negativa konsekvenser investeringsbesluten skulle kunna orsaka på hållbarhetsfaktorer. Syftet är att fatta välinformerade investeringsbeslut och generera avkastning på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer

Branschsamverkan

Genom att samarbeta med andra förvaltare av alternativa investeringsstrategier, kapitalägare och regelverksstiftare kan vi tillsammans ta fram så kallade bäst praxis-standarder på olika områden såsom ansvarsfulla investeringar, riskhantering och informationsgivning. Vi är därför en av grundarna till SBAI och även medlemmar i AIMA och PRI.

Läs mer

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies