• Nyhet
  • 5 jan 2023

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy december 2022

Brummer Multi-Strategy (BMS) och Brummer Multi-Strategy 2xL (BMS 2xL) genererade en estimerad avkastning på 1,2 respektive 2,1 procent i december.

MARKNAD

Aktiemarknaderna sjönk under december, både S&P 500 och Nasdaq-indexen noterade sina sämsta år sedan 2008. Trots sjunkande inflationssiffror var centralbankerna fortsatt hökaktiga i sina uttalanden med ECBs Christine Lagarde som signalerade att ytterligare höjningar kommer att bli nödvändiga för att få inflationen under kontroll. I USA gav Feds ordförande Jerome Powell ett liknande budskap när centralbanken höjde räntorna, om än i långsammare takt, vilket ledde till att marknaderna prissatte en högre räntetopp för Feds styrränta till strax över 5 procent under andra kvartalet 2023. I Asien präglades aktiemarknaderna av Bank of Japans överraskande besked att vidga målintervallet för den 10-åriga statsobligationsräntan medan regeringen i Kina fortsatte sin återöppning trots ökande smittspridning av viruset. På räntemarknaderna sjönk priserna på statsobligationer med stigande räntor i både Europa och USA. På råvarumarknaderna svängde oljepriserna till följd av osäkerhet kring konsekvenserna av ett pristak på rysk olja och hur Kinas omvända covid-strategi kommer att påverka efterfrågan. På valutamarknaderna stärktes den japanska yenen mot den amerikanska dollarn efter Bank of Japans policyjustering, den amerikanska dollarn försvagades mot en korg av valutor medan euron stärktes.

STRATEGIER INOM BRUMMER MULTI-STRATEGY

BMS avslutade året med positiv avkastning i december. Månadens största positiva bidrag kom från lång/kort-aktie-teamen som gjorde vinster inom amerikanska teknik-, media-, och telekomsektorerna, globala industrisektorer och europeiska finanssektorn. Lång-alfa inom bank- och försäkringssektorer samt kort-alfa inom kapitalvaror och transportsektorer var särskilt bidragsgivande. Systematisk trendföljande hade också en bra månad och gjorde vinster inom de flesta tillgångsslag. Positiva bidrag kom till exempel från korta positioner på energimarknader och korta positioner i statsobligationer i Europa och tillväxtmarknader, vilket övervägde förluster från krediter. Systematisk makro tjänade främst på relativa värderingspositioner inom räntor och råvaror. Systematisk aktie avslutade månaden ned drivet av alfaförluster och var månadens största, dock marginella, negativa bidragsgivare till BMS:s avkastning.

Per den 1 januari ökade BMS:s portföljförvaltare allokeringen till lång/kort-aktie, minskade allokeringen till systematisk trend samtidigt som man löste in innehavet i systematisk aktie.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies