Brummer & Partners Brummer & Partners

Manticore

Manticore är en analysdriven hedgefond som främst investerar både kort- och långsiktigt i aktier och derivat. Tyngdpunkten ligger på de globala sektorerna teknik, media och telekom (”TMT”).

 

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna Canosa, Florin Court, Manticore, MNJ och Observatory inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna Florin Court, Manticore och MNJ marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Manticore
Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Fondförmögenhet Handlas i
2015-12-31 +9,39 % 1 346,17 1 181 MUSD USD

Värdeutveckling*

Historisk avkastning 2015-12-31*

Period Manticore Merrill Lynch 100 Technology Index (USD)
Senaste månaden +5,53 % -2,56 %
Årsavkastning +9,39 % +3,67 %
Senaste 12 månaderna +9,39 % +3,67 %
Sedan fondens start +211,86 % +46,96 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start +7,87 % +2,60 %

Korrelation med marknadsindex*

Index Värde
Merrill Lynch 100 Technology Index (USD) 0,17
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta) -0,12
MSCI World
NDTR Index (lokal valuta)
0,24
S&P 500 Index (USD) 0,23
US 3-month T-Bill (USD) -0,06

Övrigt

ISIN KYG5812E1098

Förvaltningsarvoden

Fast arvode: 1,5%
Prestationsbaserat arvode: 20% med high watermark

Mer information om arvoden finns i fondens Offering Memorandum som kan beställas hos fondens administrator.

 

 

 

 

 

*Sedan fondens start.

Estimat per 2016-01-31

Månadsavkastning -0,1 %
Årsavkastning -0,1 %

Riskmått och övriga nyckeltal 2015-12-31*

Nyckeltal Manticore Merrill Lynch 100 Technology Index (USD)
Standardavvikelse 9,54 % 28,18 %
Största ack. värdefall -16,87 % -73,45 %
Sharpe-kvot 0,67 0,04
Andel positiva månader 61,11 % 56,11 %

Viktiga datum

Nästa teckningsdatum 2016-02-26
Nästa likviddatum 2016-02-29

Likviddatum avser datum då pengarna ska vara fondbolaget tillhanda.

Nästa inlösendatum 2016-02-23

 

Mer information om datum för teckning och inlösen hittar du här.

OM FONDEN

Manticore är en global aktiebaserad hedgefond med fokus på sektorerna teknik, media och telekom. Manticore förvaltades fram till oktober 2011 som en svensk specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den 1 november 2011 startades en ny fond med hemvist på Cayman Island som förvaltas av Contour Asset Management LLC, registrerat som investeringsrådgivare enligt Investment Advisors Act of 1940 och regleras av U.S. Securities and Exchange Commission.

På webbplatsen finns den historiska avkastningshistoriken sedan förvaltningen av den svenska fonden Manticore startade i december 2000. Rapportarkivet innehåller också historiska rapporter från svenska Manticore.

Det bör påpekas att resultatet uttrycks här från den 1 oktober 2010 och den speglar utvecklingen för Manticore Fonden som förvaltas av Contour Asset Management.

Läs mer om fondens inriktning


Fonddokument

Strukturen Manticore Fund (Cayman) Ltd. beskrivs ingående i fondens Offering Memorandum.


Administrator

Manticore Fund (Cayman) Ltd. administreras av Citco Fund Service (Cayman Islands) Limited.