BMS AIF

Brummer Multi-Strategys mål är att generera absolut avkastning som över tid är oberoende av marknadsutvecklingen. Det uppnås genom att allokera till investeringsstrategier med olika inriktning. BMS AIF (alternative investment fund) startade 2002 och är multistrategifonden med lägst risk. Den riktar sig till investerare som vill diversifiera sin portfölj, skydda den mot värdefall och få en mer jämn avkastning totalt sett. 

Dagligt estimat per 2024-07-19

Månad

-1,2 %

I år

+1,3 %


Estimat per 2024-07-15

Månad

+0,3 %

I år

+2,8 %

Fondandelsvärde

2 980,3 SEK

2024-06-28
Datum
Fondandelsvärde
Fondförmögenhet*

2024-06-28
2 971,82 SEK
15 295 MSEK

Värdeutveckling*

BMS AIF

BMS AIF

BMS AIF

Månad

+0,94 %

I år

+2,54 %

Senaste 12 månaderna

+2,32 %

Sharpekvot

0,95

Standardavvikelse

+4,57 %

MSCI World NDTR Index (lokal valuta)

MSCI World NDTR Index (lokal valuta)

Månad

+2,32 %

I år

+13,43 %

Senaste 12 månaderna

+21,32 %

Sharpekvot

0,43

Standardavvikelse

+14,30 %

SIX Return Index (SEK)

SIX Return Index (SEK)

Månad

-1,53 %

I år

+10,56 %

Senaste 12 månaderna

+18,41 %

Sharpekvot

0,50

Standardavvikelse

+17,98 %

2024-06-28

Historisk avkastning*

Period
BMS AIF
MSCI World NDTR Index (lokal valuta)

Månad
+0,94 %
+2,32 %
I år
+2,54 %
+13,43 %
Senaste 12 månaderna
+2,32 %
+21,32 %
Sedan fondens start
+234,48 %
+392,74 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start
+5,58 %
+7,43 %
Månad

BMS AIF
+0,94 %
MSCI World NDTR Index (lokal valuta)
+2,32 %
I år

BMS AIF
+2,54 %
MSCI World NDTR Index (lokal valuta)
+13,43 %
Senaste 12 månaderna

BMS AIF
+2,32 %
MSCI World NDTR Index (lokal valuta)
+21,32 %
Sedan fondens start

BMS AIF
+234,48 %
MSCI World NDTR Index (lokal valuta)
+392,74 %
Genomsnittlig årlig avkastning sedan fondens start

BMS AIF
+5,58 %
MSCI World NDTR Index (lokal valuta)
+7,43 %

2024-06-28

Riskmått och övriga nyckeltal*

Nyckeltal
BMS AIF
MSCI World NDTR Index (lokal valuta)

Standardavvikelse
+4,57 %
+14,30 %
Största ack. värdefall
-6,13 %
-50,77 %
Sharpekvot
0,95
0,43
Standardavvikelse

BMS AIF
+4,57 %
MSCI World NDTR Index (lokal valuta)
+14,30 %
Största ack. värdefall

BMS AIF
-6,13 %
MSCI World NDTR Index (lokal valuta)
-50,77 %
Sharpekvot

BMS AIF
0,95
MSCI World NDTR Index (lokal valuta)
0,43

2024-06-28

Korrelation med marknadsindex*

Index
Värde

MSCI World NDTR Index (lokal valuta)
0,10
SIX Return Index (SEK)
0,07
OMRX-TBOND Index (SEK)
-0,02
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta)
0,03
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK)
0,12
Index
Värde

MSCI World NDTR Index (lokal valuta)
0,10
SIX Return Index (SEK)
0,07
OMRX-TBOND Index (SEK)
-0,02
JP Morgan Global Govnt Bond Index (lokal valuta)
0,03
Svensk statsskuldväxel 3M (SEK)
0,12

 

Viktiga datum

Tidigare
Kommande

Oktober


Brytdatum för teckning
2022-10-20
Likviddatum
2022-10-21
Brytdatum för inlösen
2022-10-20

November


Brytdatum för teckning
2022-11-21
Likviddatum
2022-11-22
Brytdatum för inlösen
2022-11-21

December


Brytdatum för teckning
2022-12-20
Likviddatum
2022-12-21
Brytdatum för inlösen
2022-12-20

Januari


Brytdatum för teckning
2023-01-20
Likviddatum
2023-01-23
Brytdatum för inlösen
2023-01-20

Februari


Brytdatum för teckning
2023-02-17
Likviddatum
2023-02-20
Brytdatum för inlösen
2023-02-17

Mars


Brytdatum för teckning
2023-03-22
Likviddatum
2023-03-23
Brytdatum för inlösen
2023-03-22

April


Brytdatum för teckning
2023-04-19
Likviddatum
2023-04-20
Brytdatum för inlösen
2023-04-19

Maj


Brytdatum för teckning
2023-05-22
Likviddatum
2023-05-23
Brytdatum för inlösen
2023-05-22

Juni


Brytdatum för teckning
2023-06-20
Likviddatum
2023-06-21
Brytdatum för inlösen
2023-06-20

Juli


Brytdatum för teckning
2023-07-20
Likviddatum
2023-07-21
Brytdatum för inlösen
2023-07-20

Augusti


Brytdatum för teckning
2023-08-22
Likviddatum
2023-08-23
Brytdatum för inlösen
2023-08-22

September


Brytdatum för teckning
2023-09-20
Likviddatum
2023-09-21
Brytdatum för inlösen
2023-09-20

Oktober


Brytdatum för teckning
2023-10-20
Likviddatum
2023-10-23
Brytdatum för inlösen
2023-10-20

November


Brytdatum för teckning
2023-11-21
Likviddatum
2023-11-22
Brytdatum för inlösen
2023-11-21

December


Brytdatum för teckning
2023-12-18
Likviddatum
2023-12-19
Brytdatum för inlösen
2023-12-18

Januari


Brytdatum för teckning
2024-01-22
Likviddatum
2024-01-23
Brytdatum för inlösen
2024-01-22

Februari


Brytdatum för teckning
2024-02-20
Likviddatum
2024-02-21
Brytdatum för inlösen
2024-02-20

Mars


Brytdatum för teckning
2024-03-19
Likviddatum
2024-03-20
Brytdatum för inlösen
2024-03-19

April


Brytdatum för teckning
2024-04-19
Likviddatum
2024-04-22
Brytdatum för inlösen
2024-04-19

Maj


Brytdatum för teckning
2024-05-22
Likviddatum
2024-05-23
Brytdatum för inlösen
2024-05-22

Juni


Brytdatum för teckning
2024-06-18
Likviddatum
2024-06-19
Brytdatum för inlösen
2024-06-18

Juli


Brytdatum för teckning
2024-07-22
Likviddatum
2024-07-23
Brytdatum för inlösen
2024-07-22

Augusti


Brytdatum för teckning
2024-08-21
Likviddatum
2024-08-22
Brytdatum för inlösen
2024-08-21

September


Brytdatum för teckning
2024-09-19
Likviddatum
2024-09-20
Brytdatum för inlösen
2024-09-19

Oktober


Brytdatum för teckning
2024-10-22
Likviddatum
2024-10-23
Brytdatum för inlösen
2024-10-22

November


Brytdatum för teckning
2024-11-20
Likviddatum
2024-11-21
Brytdatum för inlösen
2024-11-20

December


Brytdatum för teckning
2024-12-16
Likviddatum
2024-12-17
Brytdatum för inlösen
2024-12-16

Notera att olika fonder kan ha olika brytdatum. För handel hänvisas till din ordinarie handelsplats för aktuellt brytdatum. Med reservation för att kommande brytdatum för handel kan justeras i händelse av ändringar i fondbestämmelserna.

*Avkastningen är inte justerad för inflation. Notera att de index som refereras till inte utgör referens för hur förvaltningen av respektive fond är utformad. För förvaltningsstrategi och målsättning med förvaltningen för respektive fond hänvisas till aktuell informationsbroschyr med tillhörande fondbestämmelser och fondfaktablad.

Investera i fonden

Placeringstyp
Minimiinvestering

10 000 SEK eller 1 000 SEK per månad
10 000 SEK eller 1 000 SEK per månad
10 000 SEK eller 1 000 SEK per månad
10 000 SEK eller 1 000 SEK per månad
ISIN
SE0000912057
Bloomberg
BRUMHEL SS

Förvaltningsarvoden

Arvode: 0%

Brummer Multi-Strategy erhåller inget fast eller prestationsbaserat arvode för förvaltningen av fonden, däremot betalar Brummer Multi-Strategy Master fast och prestationsbaserat arvode på sina fondinvesteringar. I normalfallet erläggs ett fast arvode om 1 procent per år samt ett prestationsbaserat arvode om 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger den så kallade avkastningströskeln.

Se fondens informationsbroschyr för mer information.

Dokument

Enligt lag ska det för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet samt basfakta för investerare.

Har du frågor om fonden?

Lämna dina kontaktuppgifter här, så hör vi av oss.

De kontaktuppgifter som du lämnar till Brummer & Partners kommer vi att spara för att kunna besvara din fråga. Läs mer om hur Brummer & Partners hanterar personuppgifter här.

1996

Sedan starten 1996 har vi anammat en partnerskapsmodell som har visat sig attrahera skickliga förvaltarteam som drivs av långsiktighet och en gemensam strävan att skapa mervärde genom alfa till våra kunder.

145 mdkr
i förvaltning
4500
aktiva positioner
500
olika marknader
300
anställda

Riskhantering

Vår riskhantering är disciplinerad och följer en minutiös process. Till grund för alla investeringsbeslut ligger flerdimensionell analys. Vi mäter risk i realtid från alla underliggande marknadspositioner. Därtill läggs stor vikt vid kvalitativ utvärdering av portföljen, vilket inkluderar konstruktiv dialog med alla förvaltarteam kring analys- och investeringsprocess samt riskhantering.

Läs mer om riskhantering

På den här fondfaktasidan har vi använt MSCI, www.msci.com © 2024 MSCI INC, och/eller SIX, www.six-group.com © 2024 SIX Group Ltd.

Varken MSCI, www.msci.com © 2024 MSCI INC eller SIX, www.six-group.com © 2024 SIX Group Ltd, eller någon annan part som är involverade i att samla in, bearbeta eller skapa jämförelseindex lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser vad gäller sådan data (eller de resultat som uppnås genom användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för tillförlitlighet, riktighet, fullständighet eller lämplighet för ett visst ändamål med avseende på någon av sådana uppgifter. MSCI och SIX är inklusive utdelningar.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies