• Nyhet
  • 17 nov 2017

KTH startar Brummer & Partners MathDataLab

Forskningsstöd bidrar till ökad matematisk förståelse inom analys av komplexa data . Den 17 november invigdes Brummer & Partners MathDataLab vid den matematiska institutionen på KTH. Avsikten är att skapa ett nav för matematisk forskning inom analys av komplexa data. Verksamheten möjliggörs genom ett forskningsstöd från Brummer & Partners till KTH på 15,5 miljoner kronor.

KTH bygger nu upp en forskningsmiljö och har lyckats knyta internationella toppkrafter till labbet med en forskningsinriktning mot analys av komplexa data, ett för Sverige delvis nytt forskningsfält. Det handlar om forskning som kan bli banbrytande även om utfallet är osäkert och kan dröja många år. 

Föreståndare för labbet som nu byggs upp på den matematiska institutionen är matematikprofessor Henrik Hult. KTH har knutit två av världens ledande forskare inom området till verksamheten - Konstantin Mischaikow, matematikprofessor vid Rutgers University och Per-Gunnar Martinsson, matematikprofessor vid universitetet i Oxford och som blir affilierade professorer vid labbet. Rekryteringen av post-docs pågår och tillsätts 2018. Forskningsstödet sträcker sig över en period på minst fem år. Den vetenskapliga inriktningen är initierad av KTH och sker helt oberoende från Brummer & Partners intressen och verksamhet. 

– Detta handlar om avancerad matematisk forskning som är av strategisk betydelse för KTH och Sverige. Teknikutvecklingen är nu så snabb inom exempelvis AI och maskininlärning att vi inte alltid vet varför det fungerar eller fallerar och här kommer matematiken in. En ökad förståelse för hur vi kan analysera komplexa data kan ha stor betydelse inom vitt skilda tillämpningsområden som cancerbehandling, bildigenkänning och självkörande bilar, säger professor Henrik Hult, föreståndare för Brummer & Partners MathDataLab. Forskningsstödet till KTH sker inom ramen för Brummer & Partners långsiktiga samhällsengagemang för matematik som utöver KTH också stödjer projekt riktade mot gymnasielärare genom fortbildningen Kleindagarna och matematikintresserade gymnasieelever genom Skolornas Matematiktävling.

– Sverige har i grunden en mycket stark tradition inom matematikforskning som vi ska bygga vidare på. Det är särskilt glädjande att vårt stöd bidragit till att KTH lyckats knyta internationella toppkrafter till KTH och Brummer & Partners MathDataLab, säger Brummer & Partners koncernchef Ola Paulsson.

För mer information, kontakta:

Henrik Hult, professor i matematik och föreståndare för Brummer & Partners MathDataLab
Telefon: 08-790 69 11, E-post: hult@kth.se

Jacob Lannerö, chef Public Affairs och ansvarig för Brummer & Partners matematikengagemang
Telefon: 0761-11 14 86, E-post: jacob.lannero@brummer.se

Läs mer om vårt samhällsengagemang här.

OM KTH

Vid KTH bedrivs världsledande matematisk forskning och den matematiska institutionen beskrivs i forskningsutvärderingar som ett av KTH:s flaggskepp. Exempel på den höga vetenskapliga nivån är att forskare som har varit verksamma vid KTH har tilldelats en rad prestigefulla internationella priser de senaste åren. KTH:s institution för matematik består av fyra avdelningar: Matematik, Numerisk analys, Matematisk statistik, samt Optimeringslära och systemteori. 

www.kth.se

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies