• Nyhet
  • 12 jan 2017

Månadskommentar BMS december 2016

Brummer Multi-Strategy (BMS) var oförändrad i december och avslutade året på minus 1,3 procent. Hedge Fund Researchs (HFR) fond-i-fond index ökade samtidigt med 0,9 procent under månaden och avslutade 2016 på plus 0,5 procent.

Den positiva trenden på finansmarknaderna fortsatte i december med uppgångar inom aktier och energipriser trots stigande räntor. US dollarn fortsatte även att stärkas mot övriga G5-valutorna. Positiva förväntningar på de ekonomiska förutsättningarna i USA, tillsammans med räntehöjningen av Federal Reserve, låg huvudsakligen till grund för utvecklingen.

Bland fonderna som BMS investerar i var det makro-/relativvärdestrategin Nektar som presterade bäst den gångna månaden, tack vare fördelaktiga valuta- och räntepositioner. Även makrostrategin Arete, som har haft ett starkt år, samt aktiestrategierna Bodenholm och Talarium bidrog positivt till BMS. Florin Court hade en svag månad med förluster, främst inom råvaror, och var den huvudsakliga anledningen till BMS neutrala resultat för månaden. 

BMS nettoexponering mot aktier och råvaror, genom de underliggande fonderna, höjdes till drygt 30 procent under mitten av december för att sedan sänkas till cirka 20 procent vid månadens slut.

Portföljförvaltarna ökade allokeringen till Arete, Black-and-White och Lynx under månaden samtidigt som man minskade vikterna för framförallt Bodenholm och Florin Court.

 

BMS_wheel_SV_nov16.png

BMS_kom_dec_2016.png

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies