• Nyhet
  • 18 apr 2017

Månadskommentar BMS mars 2017

Avkastningen för Brummer Multi-Strategy (BMS) var i mars -0,7 procent (YTD 0,7%). Hedge Fund Researchs (HFR) fond-i-fond index ökade 0,1 procent under samma månad (YTD 2,0%).

De globala finansmarknaderna visade blandade resultat i mars. Den amerikanska dollarn försvagades i takt med att förtroendet för den amerikanska regeringen och dess kapacitet att driva igenom skatte- och infrastrukturreformer sjönk, trots räntehöjning av Federal Reserve. Europeiska aktier stärktes generellt medan vi såg försvagning inom sektorerna energi och råvaror, där ädelmetaller mattades av.

Bland fonderna som BMS investerar i bidrog den TMT-inriktade fonden Manticore mest till avkastningen och resultatet genererades huvudsakligen av fondens långa positioner. Den systematiskt trendföljande fonden Lynx och den kvantitativa makrofonden Florin Court presterade sämre än de andra fonderna i mars. Lynx tappade främst på grund av sin positionering för en starkare amerikansk dollar och Florin Court bland annat på grund av trendvändningar inom G10 obligationsterminer.

BMS nettoexponering mot aktier och råvaror, genom fonderna som BMS investerar i, låg under månaden på runt 40 procent. I slutet av mars låg nettoexponeringen på cirka 35 procent. Portföljförvaltarna ökade allokeringen till Nektar, Manticore och Observatory medan vikten minskades i Talarium och Florin Court.

 

BMS_wheel_SV_nov16.png

 

BMS_kom_mars.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies