• Nyhet
  • 8 jun 2017

Nytt ledarskap på Brummer & Partners

Ola Paulsson utnämns till ny koncernchef för Brummer & Partners och Mikael Spångberg utnämns till ny VD för Brummer Multi-Strategy (BMS) 1 när Klaus Jäntti på egen begäran lämnar sina befattningar i gruppen. Mikael Spångberg blir tillsammans med Patrik Brummer förvaltare av BMS. Samtidigt blir BMS nuvarande analyschef Markus Wiklund vice VD/COO och analytikern Kerim Celebi analyschef.

Ola Paulsson har arbetat inom gruppen sedan 2004 och har jobbat nära ledning och styrelse med koncernövergripande frågor under en lång tid. Han kommer närmast från rollen som COO på BMS och hade innan dess flera ledande befattningar i gruppen.

Mikael Spångberg var fram till 2012 ansvarig för SEB:s Alternative Investment-team där han ledde arbetet med analys och utvärdering av hedgefondförvaltning. Mikael har varit på Nektar Asset Management de senaste fem åren, sedan 2013 som vice VD där han arbetat nära fondens förvaltare samt fördjupat dialogen med dess institutionella investerare.

I samband med VD-skiftet genomför BMS ytterligare organisationsförändringar när nuvarande analyschef Markus Wiklund blir vice VD/COO och analytikern Kerim Celebi analyschef.

– Ola och Mikael kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Båda har lång erfarenhet och djup kunskap om vår verksamhet, både strategiskt och operationellt. Ola har en kort startsträcka eftersom han känner gruppen kanske bättre än någon annan. Mikael har en mycket relevant bakgrund för rollen som VD för BMS. De har i sina respektive roller goda förutsättningar att framgångsrikt leda och utveckla gruppen framåt, säger Patrik Brummer, styrelseordförande i Brummer & Partners och Brummer Multi-Strategy AB.

– Jag är glad över att ha fått det här förtroendet och är ödmjuk inför uppgiften. Brummer & Partners är ett välskött bolag men vi har som alla organisationer förbättringspotential. Genom den här ansvarsuppdelningen kan jag helhjärtat fokusera på de koncernövergripande frågorna medan Mikael kan ägna sitt fulla fokus åt BMS, säger Ola Paulsson, nytillträdd koncernchef på Brummer & Partners.

– Mitt huvudfokus kommer vara att tillsammans med BMS team förbättra och förfina våra processer för att bli mer träffsäkra i utvärderingen av nya och befintliga fondteam. Vår affärsmodell där vi tillsammans med fondteamen arbetar för att skapa mervärde för BMS investerare ger oss stora möjligheter. Uppgiften är väldigt stimulerande men samtidigt ansvarsfull, säger BMS nya VD och förvaltare Mikael Spångberg.

– Vi tackar Klaus för hans goda insatser som gruppens koncernchef och förvaltare av BMS. Han har under 18 år gett ett stort bidrag till att ta firman till dess nuvarande position, avslutar Patrik Brummer.

Brummer Multi-Strategy

Fonden Brummer Multi-Strategy investerar för närvarande i nio hedgefonder med olika inriktning. Samtliga strävar efter att generera avkastning som över tid är oberoende av marknadsutvecklingen (alfa). BMS har under de senaste åren intensifierat förbättringsarbetet av analysverktyg och process för fondens investeringar såväl kvantitativt som kvalitativt. BMS avkastning är hittills i år 3,4 procent och BMS 2xL 6,4 procent2, mycket tack vare att de fonder som tar långa och korta aktiepositioner (Long/Short Equity) har genererat ett starkt positivt alfa. Avkastningen i BMS har åstadkommits trots ett negativt bidrag från de systematiska algoritmdrivna fonderna, en fondkategori som generellt har haft en svag avkastning under perioden.

Högupplöst pressbild

1 Utnämningarna förutsätter Finansinspektionens godkännande. 
2 Estimat för Brummer Multi-Strategy per den 31 maj 2017

 

Fonder som Brummer Multi-Strategy investerar i

  Fondens inriktning Nuvarande allokering Avkastning hittills i år
Manticore L/S Equity, teknologi/media/telekom 18,9 %* +26,2 %**
Bodenholm L/S Equity, global/Europa 11,0 %* +6,5 %**
Black-and-White L/S Equity, teknologi/innovation 7,4 %* +6,3 %**
Observatory Krediter/global 16,6 %* +3,2 %**
Nektar Relativ värdering/Räntor/makro 17,3 %* +0,4 %**
Arete Global makro, Asien/Kina 7,8 %* -0,7 %**
Talarium L/S Equity, global/Europa 5,5 %* -1,2 %**
Lynx Systematisk makro/ CTA/global 9,2 %* -6,8 %**
Florin Court Systematisk makro/exotic 5,6 %* -8,5 %**

 

* Estimat i % av BMS, 2017-05-31
** Estimat 2017-05-31

 

Presskontakt

Jacob Lannerö, chef Public Affairs. Telefon 0761-11 14 86. Epost media@brummer.se

Biografier

Ola Paulsson, koncernchef Brummer & Partners AB
Ola kom till Brummer & Partners 2004 och har sedan dess innehaft olika ledande befattningar i gruppen, senast som Chief Operating Officer för BMS AB. Ola var tidigare vice VD för B & P Fund Services AB och chefsjurist. I sina olika befattningar har Ola främst arbetat med koncernövergripande frågor, affärsutveckling och Brummer & Partners internationella expansion. Ola Paulsson är jur kand, har arbetat som tingsnotarie vid Södra Roslags tingsrätt och var advokat hos Gernandt & Danielsson Advokatbyrå när han lämnade för Brummer & Partners.

Mikael Spångberg, VD och förvaltare, Brummer Multi-Strategy AB
Mikael Spångberg började sin anställning inom Brummer & Partners som COO på Nektar Asset Management i september 2012 och har sedan augusti 2013 varit vice VD för Nektar. Dessförinnan var han Managing Director och ansvarig för SEB:s Alternative Investment team, inkluderande det av SEB helägda dotterbolaget Key Asset Management i London. Från senare delen av 2007 fick han ansvaret för en grupp inom SEB Merchant Banking som förvaltade ett flertal portföljer inom alternativa strategier. Han var portföljförvaltare för SEB Merchant Bankings hedgefondsinvesteringsportfölj från 2003 och kreditanalytiker för hedgefonder vid SEB från 2000. Mikael Spångberg har en masterexamen i finansiell ekonomi.

Markus Wiklund, vice VD Brummer Multi-Strategy AB
Markus kom till Brummer & Partners 1997 och har under de senaste åren haft olika ledande befattningar inom gruppen, senast som analyschef för BMS AB. Markus var dessförinnan chef för risk- och värderingsgruppen hos B & P Fund Services AB. I dessa befattningar har Markus huvudsakliga arbetsfokus varit inom områdena portföljrisker, portföljsammansättning och analys av förvaltarprestationer. Efter avlagda examina som civilingenjör och civilekonom började Markus som kvantitativ analytiker på fonden Nektar 1997, en av Brummer & Partners hedgefonder.

Kerim Celebi, analyschef Brummer Multi-Strategy AB
Kerim Celebi har sedan 2014 arbetat som analytiker på BMS. Han har främst arbetat med att förbättra BMS analys och allokeringsprocess, såväl kvantitativt som kvalitativt, samt bidragit till utvecklingen av verktyg för att övervaka fondernas risktagande. Kerim har även spenderat mycket tid med fonder som BMS investerar i syfte att förstå och bidra till vidareutveckling av investeringsprocesser, såväl hos enskilda fonder som för BMS övergripande. Han har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm.

 

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies