• Nyhet
  • 14 nov 2017

Uppdrag: Skapa avkastning oavsett börsklimat

Brummer Multi-Strategy (BMS) utgör grunden i Brummer & Partners erbjudande. Fonden ska skapa positiv avkastning oavsett hur aktiemarknaden utvecklar sig. Men hur går det till? Vi träffade fondens vd Mikael Spångberg för ett samtal.


Mikael Spångberg vd Brummer Multi-Strategy
Foto: Dan Coleman

ms_news.jpg

Som student utvecklade Mikael ett intresse för finansiell teori och nationalekonomi. Dessa kunskaper i kombination med statistik kan användas för att förklara de komplexa samband som styr ekonomier, marknader och samhällen.

– Jag drivs av problemlösning och av att utveckla investeringsprocesser. Och så har jag ett stort intresse för makroekonomi. Utmaningen och kopplingen till finansiell teori och marknader har lockat mig att jobba med hedgefondförvaltning i hela min yrkeskarriär, säger han.

Hedgefondförvaltare med internationellt anseende

För snart sex år sedan fick Mikael ett erbjudande att börja på Nektar, en av Brummer & Partners fonder. Det var lätt att tacka ja.

– Brummer & Partners har varit verksamma i över 20 år. Idag förvaltar gruppen omkring 120 miljarder kronor och har ett högt anseende internationellt. Det är till stor del institutionellt kapital som sökt sig till oss på grund av kvaliteten i vår avkastning, där vi levererat en hög riskjusterad avkastning med ett stort diversifieringsbidrag, säger Mikael.

Efter fem år som vice vd på Nektar är Mikael nu vd för BMS, Brummer & Partners multistrategifond, som han också förvaltar tillsammans med gruppens grundare Patrik Brummer. BMS finns även i en belånad version kallad BMS 2xL [1] och tillsammans utgör de grunden i Brummer & Partners erbjudande.

– BMS investerar idag i åtta hedgefonder som alla förvaltas av bolag inom gruppen. Dessa fonder har breda mandat att skapa positiv avkastning oavsett hur de finansiella marknaderna utvecklar sig. De har alla olika strategier och investerar i olika tillgångsslag, men målsättningen för alla våra fonder är en avkastning på kapitalet som är okorrelerad mot traditionella tillgångar såsom aktier och obligationer. En kombination av BMS och aktier har historiskt ökat den riskjusterade avkastningen i en portfölj, samtidigt som den totala risknivån minskat, säger Mikael.

Positiv avkastning under krisåret 2008

Den effekten var tydlig krisåret 2008 då Stockholmsbörsens breda index gick ned med nästan 40 procent. Brummer Multi-Strategy hade däremot en positiv utveckling om 7,7 procent. Hur gick det till?

– I just det fallet bidrog särskilt fonden Lynx med en stark avkastning, säger Mikael. Det är en fond som genom statistiska modeller försöker identifiera och utnyttja globala marknadstrender. Dessa modeller indikerade bland annat ett kommande prisfall i aktier och modellerna tog följaktligen en kort position i aktieindex, vilket blev väldigt gynnsamt i och med finanskrisen som följde. Dessutom skapade flera av gruppens fonder en positiv avkastning genom att kombinera korta och långa positioner i enskilda aktier.

Till skillnad från en traditionell aktiefond, som ”bara” ska slå index, så har alla Brummer & Partners hedgefonder i uppdrag att skapa avkastning oavsett hur börsen eller räntemarknaden går. Sedan BMS startade 2002 har fonden skapat en genomsnittlig årsavkastning om 6,7 procent och den belånade versionen BMS 2xL 9,6 procent – båda två till en väsentligt lägre risk än aktiemarknaden. Hittills i år har BMS avkastning varit 7,4 procent och BMS 2xL 14 procent (1 januari – 31 oktober 2017).

Viktigt med rätt fördelning

Mikael och hans team gör en bedömning av vilka fonder som relativt sett har bättre förutsättningar att skapa avkastning givet rådande marknadsklimat. Detta påverkar viktningen av fonderna i BMS. För närvarande har fonden en övervikt av aktiefokuserade fonder som kombinerar korta och långa innehav i sina portföljer.

– Börsen har gått starkt under en längre tid och bolagen är högt värderade. Det gör att enskilda aktier kan straffas rätt hårt, till exempel om en kvartalsrapport är sämre än förväntat. Vi har nu haft en period där börsen som helhet gått upp samtidigt som skillnaden mellan enskilda aktiers utveckling under senare tid har ökat. Detta ger en gynnsam miljö för fonder som har möjlighet att kombinera korta och långa aktiepositioner, säger Mikael.

Värdet av låg korrelation med marknaden

Förvaltarnas strategi har bidragit till en god utveckling för BMS under 2017. Mikael vill särskilt betona en aspekt:

– Generellt sett har vi haft ett fint bidrag från de korta aktiepositionerna i år, vilket innebär att avkastningen för BMS skapats med låg korrelation till börsen. Det innebär att vi uppnår vår målsättning att skapa en diversifierad avkastning som kompletterar traditionella långa aktieplaceringar. Detta är ett typiskt exempel på vilket värde BMS kan tillföra ett långsiktigt sparande, säger han.

BMS har historiskt gett pensionssparare en möjlighet att bromsa värdeminskningen av den egna portföljen vid större börsfall. Den som är skyddad vid nedgång har ett försprång när uppgången väl kommer. Genom att bromsa nedgångarna erhålls en värdefull ränta-på-ränta-effekt över tiden.

– Sedan är det mitt och mina kollegors jobb att försöka se till att BMS är rätt positionerad givet de framtida marknadsscenarier som vi bedömer som sannolika. Denna del tycker jag är särskilt stimulerande med mitt jobb. Vi är till exempel inne i en lång period av extremt låga räntor. Den här situationen kommer inte vara för evigt och när det väl börjar röra på sig kommer det sannolikt att påverka vår allokering. En sista sak: Vi tar inte ut någon extra avgift för förvaltningen av BMS, utan allt kostnadsuttag sker i de enskilda fonderna. Som en diversifierad multistrategifond med ett bra ”track record” är det ganska unikt, avslutar Mikael.

Mer information om Brummer Multi-Strategy hittar du här.

 

VIKTIG INFORMATION
Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.brummer.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningssiffror i detta material är inte justerade för inflation.

[1] BMS 2xL (förkortning från engelskans ”2x Leverage”) är en multistrategifond som erbjuder en belånad investering i fonden BMS. Belåningsgraden är cirka 2 gånger, det vill säga för varje krona som investeras i fonden lånar fonden 1 krona så att en exponering mot BMS på cirka 2 kronor skapas. Alternativt erhåller fonden motsvarande exponering genom derivatavtal. För lånet eller motsvarande erlägger fonden ränta.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies