• Nyhet
  • 11 sep 2018

Månadskommentar BMS augusti 2018

Brummer Multi-Strategy (BMS) SEK ökade 1,2 procent i augusti och är hittills i år upp 2,7 procent. Hedge Fund Researchs HFRI fond-i-fondindex i USD ökade 1,1 procent och är upp 2,1 procent för året.

Intensifierade förhandlingar om internationella handelstullar och den dramatiska försvagningen av den turkiska liran präglade till stor del nyhetsflödet föregående månad. Globala aktiemarknader divergerade, med uppgångar i USA till följd av robust makroekonomisk data och starka kvartalsrapporter, samt nedgångar i Europa och utvecklingsmarknader i anslutning till den politiska dispyten mellan USA och Turkiet. Amerikanska och europeiska räntor föll i samband med att investerare sökte tryggare placeringar, samtidigt som framförallt dollarn stärktes. Inom råvaror försvagades priset på metaller och så kallade mjuka råvaror, medan priset på olja steg.

Fem av de åtta fonder som BMS investerar i bidrog positivt till avkastningen i augusti. Klart bäst utvecklades de systematiskt trendföljande fonderna Florin Court och Lynx som kunde dra nytta av tydliga trender inom flera tillgångsslag. Florin Court fick sina största bidrag från långa terminskontrakt på europeiska elpriser samt en kombination av långa och korta positioner inom räntor. Lynx var framförallt väl positionerade för en starkare dollar och nedgången i priser på metaller. Bland lång/kort-aktiefonderna utvecklades USA- och TMT-fokuserade Black-and-White och Manticore positivt den gångna månaden tack vare starka alfabidrag, medan Europafokuserade Bodenholm hade en tuff månad med negativ avkastning. Även de marknadsneutrala strategierna Observatory och Nektar hade ett negativt bidrag till BMS.

Inför september ökade BMS portföljförvaltare allokeringen till de systematiskt trendföljande fonderna och Bodenholm samt reducerade allokeringen till Arete, Black-and-White och Manticore.  

 

BMS_wheel_SV_aug17.png

BMS_kom_aug.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies