• Nyhet
  • 9 mar 2018

Månadskommentar BMS februari 2018

Brummer Multi-Strategy (BMS) tappade 2,0 procent i februari men är upp 0,5 procent för 2018. Hedge Fund Researchs HFRI fond-i-fond index minskade med 1,6 procent (i USD att jämföra med BMS USD-klass som tappade 1,8 procent) under samma månad, men är upp 0,7 procent för året (BMS USD är upp 1,0 procent hittills i år).

Februari präglades av kraftigt fallande aktiemarknader och en markant ökning i volatilitet. Oron på globala börser kan främst härledas till ökad nervositet bland investerare för högre inflation och fortsatt stigande räntor, där positiv lönestatistik i USA bidrog till rädsla för påskyndade räntehöjningar av Fed. Den amerikanska dollarn stärktes mot övriga G5-valutor med undantag för den japanska yenen. Inom råvaror sjönk priset på olja och naturgas efter en stark inledning på året. Även metaller som silver och aluminium såg prisnedgångar. 

Flera av de fonder BMS investerar i utvecklades negativt under februari. De trendföljande strategierna Lynx och Florin Court var den huvudsakliga anledningen till BMS svaga resultat, då trendreverseringar i aktier och råvaror drog ned dessa fonders avkastning avsevärt. Makrofonden Arete redovisade röda siffror för månaden efter kraftiga nedgångar på asiatiska börser, medan relativ-värdefonden Nektar hade fortsatta motgångar inom sitt svenska investeringstema. Bland de positiva bidragen till BMS återfanns de två teknikinriktade lång/kort aktiefonderna Black-and-White och Manticore som båda redovisade starkt alfa-bidrag. Även kreditfonden Observatory hade positivt resultat trots att high yield-spreadarna gick isär.

Inför mars var BMS övergripande allokeringstema en på marginalen mer defensiv portfölj och allokeringen till främst de systematiska trendföljande strategierna reducerades, medan allokeringen till relativt sett mer marknadsneutrala strategier ökades.

 

BMS_wheel_SV_aug17.png

BMS_kom_feb.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies