• Nyhet
  • 5 okt 2018

Månadskommentar BMS september 2018

Brummer Multi-Strategy (SEK) avkastade 0,7 procent i september och är därmed under 2018 upp 3,4 procent.

Det globala nyhetsflödet i september fortsatte att till stor del handla om den utdragna handelsdispyten mellan primärt USA och Kina. I Europa dominerades nyhetsflödet av strandade Brexit-förhandlingar medan den ovissa regeringssituationen i spåren av riksdagsvalet var huvudfokus i Sverige. Finansiella marknader har dock hittills tagit den rådande politiska osäkerheten med ro, då den underliggande globala tillväxten fortfarande ser robust ut. Detta bekräftade även Fed genom att i september åter höja den amerikanska styrräntan, den tredje gången för i år. Amerikanska och europeiska börser var relativt oförändrade i en miljö där räntor steg, samtidigt som den svenska kronan stärktes mot både dollarn och euron. Oron på tillväxtmarknaderna i spåren av amerikanska tullar och stark dollar fortsatte i början av månaden, men avtog något mot slutet. Inom råvaror steg priset på olja till den högsta nivån på fyra år inför nya USA sanktioner mot Iran, samtidigt som priset på guld försvagades ytterligare.

De största positiva bidragen till Brummer Multi-Strategys avkastning stod lång/kort-aktiefonderna Bodenholm och Black-and-White för, tillsammans med trendföljande fonden Florin Court som fokuserar på icke-traditionella marknader för CTA-fonder. Den trendföljande fonden Lynx som fokuserar på traditionella CTA-marknader hade störst negativ inverkan på Brummer Multi-Strategys avkastning efter förluster inom aktieindex, räntor och valutor. Brummer Multi-Strategy investerade i mitten av september i AlphaCrest, en amerikansk hedgefond med en modelldriven systematisk investeringsstrategi inriktad på aktier. AlphaCrest hade ingen större inverkan på Brummer Multi-Strategys avkastning i september, men förväntas komplettera de övriga strategierna och vara ett viktigt bidrag i portföljen framöver.

Inför oktober ökade Brummer Multi-Strategys portföljförvaltare allokeringen till Florin Court och Bodenholm samt reducerade allokeringen till Arete och Manticore. 

 

BMS_wheel_SV_okt18.png

 

BMS_kom_sep.png

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies