• Nyhet
  • 19 okt 2018

Viktiga datum inför årsskiftet

Se över ditt sparande. Årsskiftet närmar sig och vi vill uppmärksamma dig om viktiga datum inför årets slut.

Viktiga datum

16 november
Sista dagen att begära uttag från kapitalförsäkring för att hinna få utbetalning innan årsskiftet (gäller månadshandlande fonder)

3 december
Sista dagen för nyteckning av försäkring med specifikt fondval

11 december
Sista dagen för nyteckning av försäkring utan specifikt fondval

28 december
Sista dagen för premieinbetalning för avdragsrätt privat person (enligt undantagsregler)

Senast per deklarationsdagen
Sista dagen för premieinbetalning för avdragsrätt juridisk person

För att inbetalning till en tjänstepension ska vara avdragsgill för beskattningsåret 2018 behöver premieinbetalningen vara Brummer & Partners tillhanda senast per deklarationstidpunkten*.

Vid nyteckning av försäkring behöver både ansökan och inbetalning vara Brummer & Partners tillhanda senast när deklarationen för beskattningsåret lämnas in. 

Inför årsskiftet har vi sammanställt viktiga datum som gäller försäkringssparande. Kontakta gärna våra rådgivare om du har frågor angående din pension.

Kapitalförsäkring

Uttag

För utbetalning före årsskiftet behöver kompletta handlingar vara Brummer & Partners tillhanda senast den 16 november.

För att återköpa och avsluta försäkring med utbetalning före årsskiftet måste kompletta handlingar vara Brummer & Partners tillhanda senast den 16 november (gäller månadshandlade fonder). För innehav i indexfonder behöver kompletta handlingar vara Brummer & Partners tillhanda senast 10 december. Utbetalningen kan då ske under förutsättning att det inte är någon pågående inbetalning eller fondbyte på försäkringen. En kapitalförsäkring kan återköpas tidigast ett år efter tecknandet.

Privat pension

Avdragsrätt

Avdragsrätt för privat pension är endast möjlig om du helt saknar pensionsrätt i din anställning eller bedriver aktiv näringsverksamhet. 

För att göra avdrag under beskattningsåret 2018 måste premieinbetalning till en befintlig försäkring vara Brummer & Partners tillhanda senast 28 december.

Tjänstepension för juridisk person

avdragsrätt

För att inbetalning till en tjänstepension ska vara avdragsgill för beskattningsåret 2018 behöver premieinbetalningen vara Brummer & Partners tillhanda senast per deklarationstidpunkten*. 

Vid nyteckning av försäkring behöver både ansökan och inbetalning vara hos oss senast när deklarationen för beskattningsåret lämnas in. 

Kontakta oss gärna om du har frågor angående avdragsrätt för tjänstepension.

Teckna ny försäkring

Ansökan behöver vara Brummer & Partners tillhanda senast 3 december ifall du innan årsskiftet vill teckna en ny försäkring. 

Inbetalning till försäkring

Inbetalning som ska inkluderas i 2018 års självdeklaration behöver vara Brummer & Partners tillhanda senast den 28 december. 

Inbetalning: bankgiro 710-0464
OCR-nummer: försäkringsnummer utan bindestreck

Tänk på att vara ute i god tid, en inbetalning kan ta upp till tre bankdagar.

Teckna fondandelar

För att teckna fondandelar före årsskiftet behöver din inbetalning vara Brummer & Partners tillhanda två bankdagar före respektive fonds teckningsdatum. Tänk på att Brummer & Partners aktivt förvaltade fonder är månadshandlande. Om inbetalningen sker senare tecknas andelarna i fonden vid nästkommande teckningsdatum.

Nästa teckningsdatum hittar du här. 

Läs svar på våra vanligaste frågor.  

Vill du lära dig mer om din pension? Läs mer här.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några funderingar.

E-post: info@brummer.se

Telefon: 08-566 214 80 

 

*Brummer & Partners ansvarar inte för hur innehavet av försäkringen kommer att beskattas och/eller för eventuella konsekvenser av förändringar i skatte- eller annan lagstiftning. Brummer & Partners åtar sig inget ansvar för det fall försäkringsavtalet medför annan beskattning än vad som ovan angivits.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies