• Nyhet
  • 20 nov 2019

Brummer & Partners och SPP inleder samarbete

Brummer & Partners och SPP inleder ett långsiktigt samarbete som effektiviserar produktion och distribution av Brummer & Partners försäkringsprodukter. Samarbetet genererar stordriftsfördelar som delas med kunderna i form av sänkta försäkringsavgifter.

Brummer & Partners har erbjudit livförsäkringar sedan 2005. Arbetsgivare, privatpersoner och försäkringsförmedlare har sedan dess tillgång till gruppens hedgefonder och ett brett utbud av utvalda index- och räntefonder genom tjänstepensioner och andra sparformer inom försäkring. Därtill har vi utmanat branschen genom fokus på kostnadstransparens och erbjudande om helt fri flytträtt.  

– Fri flytträtt samt kombinationen av aktivt förvaltade fonder med utvalda index- och räntefonder har varit centralt för oss från dag ett. Jag är stolt över det värde vi hittills skapat för nära 9 000 försäkringssparare och för den ökade kunskap vi bidragit till bland exempelvis tjänstepensionsupphandlare. Samarbetet med SPP är positivt för alla parter och kommer försäkringskunderna till gagn genom sänkta avgifter, säger Svante Elfving, delägare i Brummer & Partners och ordförande i Brummer Life Försäkringsaktiebolag

– Det är mycket kostsamt att driva försäkringsverksamhet som en liten utmanare. Samarbetet med SPP innebär att vårt erbjudande till marknaden framtidssäkras. Vi kommer att fortsätta att utmana samtidigt som vi kan sänka både våra kunders och våra egna kostnader, kommenterar Brummer & Partners VD Ola Paulsson.

Samarbetet innebär att Brummer Life Försäkringsaktiebolag överlåter hela försäkringsbeståndet till SPP, som således blir ny försäkringsgivare för Brummer & Partners försäkringar. Brummer & Partners kommer att fortsätta att marknadsföra försäkringserbjudandet och värna om kundrelationen, med ledstjärnor som fri flytträtt och transparent kostnadsredovisning. Effekten för kunderna blir sänkt försäkringsavgift. 

– Att vara en av Nordens ledande koncerner för försäkringslösningar förpliktigar i många bemärkelser, inte minst vad gäller teknik och kompetens. Vi har satsat stort och har en systemlösning som vi förstås vill erbjuda så många försäkringskunder som möjligt. Samarbetet med Brummer & Partners blir en ”perfect match” där vi kombinerar våra respektive styrkor till fördel för kunden, säger Staffan Hansén, VD för SPP.

Överlåtelsen av försäkringsbeståndet sker vederlagsfritt och förutsätter Finansinspektionens tillstånd.

KONTAKTINFORMATION

Vid investerarfrågor, vänligen kontakta Investor Relations på +46 8 566 214 80 eller info@brummer.se.

PRESSKONTAKT

Johanna Hoffstedt, Head of Group Communications, +46 73 987 43 11 eller media@brummer.se.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies