• Nyhet
  • 17 sep 2019

Förvaltarkommentar

Brummer Multi-Strategy (BMS) är ned 3,4 procent i september (per 13 september) och har därmed en avkastning på 3,5 procent sedan årsskiftet. Om månaden slutar negativ blir det den första negativa månaden för BMS sedan november 2018.

Den senaste tiden har BMS haft låg exponering mot generella rörelser på aktiemarknaden, som stigit under månaden. Det är således andra faktorer som primärt påverkat fondens resultat; cirka två tredjedelar kommer från lång/kort-aktiefonderna och cirka en tredjedel från de trendföljande fonderna.

  • För våra trendföljande fonder har en tydligt trendande och på totalen fortfarande vinstbringande position under året varit fallande räntor globalt. I början av september reverserade denna trend kraftigt och de stigande räntorna förklarar en stor del av dessa fonders förluster. Dessutom har rörelser på energimarknaden fått negativa konsekvenser för framför allt en av våra trendföljande fonder. Två separata händelser i Frankrike och Nederländerna ledde till kraftiga prisrörelser mot den generella nedåttrenden som pågått en längre tid på dessa marknader (fransk energi och nederländsk gas). De trendföljande fonderna har, som vi förväntar oss, reducerat risken till följd av marknadsrörelserna. 

  • För våra lång/kort-aktiefonder, som har haft väldigt låg nettoexponering mot aktiemarknaden, är det större köp och försäljningar av olika typer av bolag och sektorer som haft stor betydelse. Det är alltså det specifika urvalet av aktier på fondernas lång- och kortsida som varit avgörande. Fonderna har naturligtvis gjort en del ändringar i sina portföljer, men under september månad har det skett extrema omflyttningar mellan sektorer och bolag trots att det hänt väldigt lite på den fundamentala bolagsspecifika sidan. Således behåller våra fonder en stor del av sina positioner i tro att underliggande fundamental analys betalar sig. 

I takt med en falnande tro på att mer penningpolitik ska lösa världens problem, tycks marknaderna ha börjat bli mer volatila. Samtidigt påverkar så klart handelskrig, geopolitisk oro och inbromsningen av global tillväxt det känsliga marknadssentimentet. Stora rörelser inom olika segment på marknaden brukar ge upphov till goda investeringsmöjligheter. 

Vi är övertygade om att vi ska kunna fortsätta leverera konkurrenskraftig riskjusterad avkastning som över tid har låg korrelation med traditionella tillgångsslag. Vi är tacksamma för ert förtroende.

Med vänliga hälsningar

Patrik Brummer och Mikael Spångberg
Portföljförvaltare för Brummer Multi-Strategy 

   

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies