• Nyhet
  • 11 mar 2019

Lynx lanserar nästa generations blandfond

Lynx Asset Management lanserar en ny form av blandfond – Lynx Active Balanced Fund.

”Genom en riskfokuserad diversifiering vill vi erbjuda investerare samma sofistikerade portföljfilosofi som används av framstående institutionella placerare”, säger Martin Källström, Senior Managing Director och Partner på Lynx som nyligen anslutit till firman efter elva år på Första AP-fonden som chef för alternativa investeringar. 

Fonden har utvecklats av Lynx erfarna kvantteam med drygt 30 medarbetare. Genom att använda sig av egenutvecklade algoritmer kommer fonden att taktiskt allokera mellan aktier, räntor och råvaror. Fondens exponering genom derivat gör det möjligt att via hävstång upprätthålla en övergripande risknivå likt den för blandfonder, men med betydligt bättre diversifieringsegenskaper.

Balansen mellan aktier, räntor och råvaror kommer att variera över tid givet hur underliggande modeller värderar avkastningsmöjligheterna för respektive tillgångsklass i förhållande till risk. ”I de marknadslägen där modellerna signalerar låg till negativ förväntad avkastning för de olika tillgångsklasserna kommer den totala risknivån för fonden att reduceras och vice versa. Vi räknar med att detta angreppssätt kommer att ge en mer stabil riskprofil jämfört med traditionella blandfonder utan att göra avkall på den långsiktigt förväntade avkastningen”, säger Tobias Rydén, professor i matematisk statistik som är en av fondens sex portföljförvaltare.

”Vi ser en stor potential för denna produkt som särskiljer sig ifrån de flesta andra blandfonder i sin sofistikerade ansats. Vår starka övertygelse för investeringsstrategin manifesteras i att vi internt investerar över 150 miljoner kronor i fonden”, säger Svante Bergström, medgrundare av Lynx Asset Management och bolagets VD. 

Lynx Active Balanced Fund har en fast förvaltningsavgift på 1,2 procent och är en dagligt handlad UCITS-fond. Nettoandelsklass om 0,75 procent erbjuds för pensions- och försäkringssparande.

Investera i Lynx Active Balanced Fund

Hos Brummer & Partners finns möjlighet att investera genom försäkring, fonddepå eller investeringssparkonto.

Spara via ISK här 

Spara via kapitalförsäkring här

Spara via fonddepå här

Kontakta oss

För mer information vänligen kontakta Investor Relations:
Telefon 08 566 214 80
E-post info@brummer.se 

 

Lynx Asset Management AB förvaltar hedgefonden Lynx och allokeringsfonden Lynx Active Balanced Fund. Bolaget grundades 1999 och det förvaltade kapitalet uppgår till cirka 46 miljarder kronor. Bolaget har drygt 70 medarbetare och har etablerat sig som ett av världens ledande företag inom modellbaserad kapitalförvaltning. Affärsidén är att med hjälp av kvantitativa metoder och ett systematiskt angreppssätt agera på de finansiella marknaderna i syfte att leverera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt till bolagets kunder.

Lynx Investor Relations
Epost ir@lynxhedge.se 

Hemsida lynxhedge.se 

 

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies