• Nyhet
  • 11 jun 2019

Månadskommentar BMS maj 2019

Brummer Multi-Strategy (BMS) genererade i maj månad en estimerad avkastning på 1,0 procent.

Globala aktiemarknader föll i maj till följd av motgången i USA:s och Kinas handelsavtal. Investerare vände sig istället till trygga statsobligationer som under månaden steg markant. Brittiska pundet sjönk i samband med fortsatta osäkerheter rörande Brexit och premiärminister Theresa Mays besked om avgång. Vad gäller råvaror föll oljepriserna som ett resultat av oron runt världshandeln och en ökad produktion i USA.

BMS:s avkastning i maj kan främst härledas till positiva bidrag från lång/kort-aktiefonderna Black-and-White och Bodenholm. Trots att aktiemarknader föll, presterade de båda fonderna väl och genererade mycket alfa på både långa och korta positioner. Efter en stark start på året hade den systematiskt trendföljande fonden Lynx en sämre månad, till stor del på grund av aktiemarknadernas kraftiga vändningar. Den trendföljande fonden Florin Court lyckades kapitalisera på räntor och kreditpositioner och avslutade månaden positivt. Lång/kort-aktiefonden Manticore gick ner något, medan avkastningen för makrofonden Arete, kreditfonden Observatory och den systematiska aktiefonden AlphaCrest var nära noll.

Per den 1 juni har portföljförvaltarna, som följd av fondens beslut att lösa in alla fondandelar i Nektar, ökat allokeringen till kvarvarande underliggande fonder, med en något större andel till Black-and-White och Arete.

BMS_kom_maj.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies